Μηχανική βλάβη παρουσιάστηκε στο ΕΓ/ΟΓ “Νήσος Ρόδος”

Μηχανική βλάβη παρουσιάστηκε στο ΕΓ/ΟΓ “Νήσος Ρόδος”

750
Μηχανική βλάβη παρουσιάστηκε στο ΕΓ/ΟΓ “Νήσος Ρόδος”

Μηχανική βλάβη παρουσιάστηκε στο ΕΓ/ΟΓ “Νήσος Ρόδος” με 2104 επιβάτες το οποίο έπλεε από τον λιμένα Πειραιά προς τον λιμένα Πάρου. Το πλοίο πλέει με 1 μηχανή.