Ο Όμιλος RINA προσφέρει οδηγίες σχετικά με τη διαχείριση του Ballast Water

Ο Όμιλος RINA προσφέρει οδηγίες σχετικά με τη διαχείριση του Ballast Water

478
Ο Όμιλος RINA προσφέρει οδηγίες σχετικά με τη διαχείριση του Ballast Water

Ο διεθνής νηογνώμονας RINA έχει πλήρως αναθεωρήσει και επικαιροποιήσει τις οδηγίες του σχετικά με τη Σύμβαση για Ballast Water και την προμήθεια, την εγκατάσταση, τη λειτουργία και την πιστοποίηση των Ballast Water Treatment Systems. Οι οδηγίες είναι τώρα διαθέσιμες για τους πλοιοκτήτες, τα ναυπηγεία και τους κατασκευαστές εξοπλισμού ως ένα τεχνικό δελτίο.
Ο Dino Cervetto, Director of Technical Services του RINA Services, δηλώνει «Η Ballast Water Σύμβαση του ΙΜΟ είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα τεθεί σε ισχύ το 2016. Μετά τις πρόσφατες κυρώσεις, εάν ο ΙΜΟ επιβεβαιώσει ότι το σημείο ενεργοποίησης έχει επιτευχθεί, η Σύμβαση θα αρχίσει να ισχύει από τις 24 Νοεμβρίου 2016. Οι ιδιοκτήτες πρέπει να γνωρίζουν τις σημαντικές επικείμενες αλλαγές στους κανόνες του Ballast Water και οι οδηγίες του RINA θα τους βοηθήσουν σε αυτό».
Το πρότυπο διαχείρισης του Ballast Water που θέτει η σύμβαση BWM αποτελεί μια πρόκληση. Σε απάντηση σε αυτό, ένας αριθμός τεχνολογιών έχουν αναπτυχθεί και διατίθενται στο εμπόριο από διαφορετικούς κατασκευαστές. Αυτά τα συστήματα πρέπει να ελέγχονται και να εγκρίνονται σύμφωνα με τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές του ΙΜΟ.
Εκτός από τον ΙΜΟ, άλλοι εθνικοί φορείς έχουν θεσπίσει κανονισμούς για την αντιμετώπιση των εθνικών ανησυχιών. Η σημαντικότερη από αυτές είναι η Ακτοφυλακή των Ηνωμένων Πολιτειών (USCG), η οποία έχει συστήσει δύο κανονισμούς και κατευθυντήριες γραμμές για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης των ειδών ενόχλησης των υδάτων των ΗΠΑ.
Οι απαιτήσεις των ΗΠΑ και της Σύμβασης του ΙΜΟ BWM επιβάλλουν τεχνικές και λειτουργικές προκλήσεις στους πλοιοκτήτες, τα ναυπηγεία και τους κατασκευαστές εξοπλισμού.
Το τεχνικό δελτίο του RINA «Ballast Water Convention and Ballast Water Treatment Systems Guidance, σχετικά με την προμήθεια, την εγκατάσταση, τη λειτουργία και την πιστοποίηση» παρέχει μια επισκόπηση των απαιτήσεων της Σύμβασης BWM και των ΗΠΑ και παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις ημερομηνίες εφαρμογής και για τις δύο, λαμβάνοντας υπόψη επίσημες ερμηνείες και διευκρινίσεις της USCG. Ένα εκτεταμένο τμήμα του Δελτίου καθοδηγεί ιδιοκτήτες και φορείς για την προετοιμασία αυτής της εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένου και του τι πρέπει να εξετάσουν κατά την επιλογή, προμήθεια και εγκατάσταση ενός συστήματος ballast water treatment προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανόνες και τις ερμηνείες αυτών.
Για ένα αντίγραφο των οδηγιών, επικοινωνήστε με: dino.cervetto@rina.org ή επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο του RINA.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.