Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη διεθνή ναυτιλία

Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη διεθνή ναυτιλία

608
Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη διεθνή ναυτιλία

Την ίδρυση και λειτουργία του διατμηματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στη “Διεθνή Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση” (MSc in International Shipping, Finance and Management, ISFM) από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 ανακοίνωσε πρόσφατα το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στοχεύει στην εκπαίδευση φοιτητών και στελεχών που σκοπεύουν να εργαστούν ή εργάζονται στον κλάδο της ναυτιλίας, της χρηματοοικονομικής και της διοίκησης, και επιδιώκουν την ανέλιξή τους στα υψηλότερα επίπεδα της διεθνούς αγοράς μέσω ενός αγγλόφωνου προγράμματος εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου.

Δεκτοί θα γίνονται μετά από αξιολόγηση των τίτλων σπουδών και συνέντευξη του υποψήφιου, πτυχιούχοι κυρίως οικονομικών σχολών, σχολών διοίκησης επιχειρήσεων, διοικητικής επιστήμης, θετικών και τεχνολογικών επιστημών της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Το πρόγραμμα προσφέρει τμήμα πλήρους φοίτησης, διάρκειας δύο εξαμήνων καθώς και τμήμα μερικής φοίτησης, διάρκειας τεσσάρων εξαμήνων. Τόσο το τμήμα μερικής όσο και το τμήμα πλήρους φοίτησης είναι αγγλόφωνα.

Σημειώνεται ότι για τη φοίτηση στα παραπάνω τμήματα απαιτείται η καταβολή διδάκτρων ενώ υπάρχουν διαθέσιμες υποτροφίες. Ακόμη, εργαζόμενοι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν μέρος ή εξολοκλήρου το κόστος της φοίτησής τους στο μεταπτυχιακό μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24 του ΟΑΕΔ για επιχειρήσεις.

Η καταληκτική ημερομηνία αποδοχής αιτήσεων είναι η 30η Ιουνίου 2015 με περιορισμένο αριθμό θέσεων.

Διεύθυνση αποστολής αιτήσεων:

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στην ακόλουθη διεύθυνση:

Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διεθνή Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση, 9ος όροφος, Γραφείο 908, Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, Αθήνα, ΤΚ 11362.

Πληροφορίες, Καθημερινά 11:30 – 19:30,

Τηλ. 210-8203696 & 210-8203633, Φαξ: 210-8203634, Email: MSc.ISFM@aueb.gr

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση σε ειδικό έντυπο, χορηγούμενο από τη γραμματεία ή το διαδίκτυο.

2. Φωτοαντίγραφο του καταθετηρίου του τέλους αξιολόγησης 40€.

3. Αντίγραφο διπλώματος / πτυχίου.

4. Πιστοποιητικό Αναλυτικής βαθμολογίας.

5. Βεβαίωση ισοτιμίας ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ (για όσους προέρχονται από Ιδρύματα του εξωτερικού).

6. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα.

7. Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές.

8. Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (IELTS 6.5, TOEFL 90, TOEIC 785)

9. Πιστοποίηση της προϋπηρεσίας (για φοιτητές μερικής φοίτησης).

10. Δύο φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.