1 εκατ. ευρώ στην βόρεια Ελλάδα από την E.E.

1 εκατ. ευρώ στην βόρεια Ελλάδα από την E.E.

2
1 εκατ. ευρώ στην βόρεια Ελλάδα από την E.E.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προσφέρει συγχρηματοδότηση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος TEN-T για μια σειρά μελετών που απαιτούνται για την κατασκευή της νέας μονής σιδηροδρομικής γραμμής μήκους 43 χιλιομέτρων, η οποία θα συνδέει το εμπορικό λιμάνι της Καβάλας (Φίλιππος) με το ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο. 

Η πρωτοβουλία, η οποία επιλέχθηκε για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της ετήσιας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του TEN-T για το 2012, περιλαμβάνει προκαταρκτικές μελέτες για δομές και κτίρια, τελικές μελέτες για χάραξη, διάταξη σιδηροτροχιών και δομών, λεπτομερή σχεδιασμό για κτίρια, γεωτεχνικές μελέτες και σύνταξη τευχών του διαγωνισμού.

Η νέα γραμμή θα συνδέει επίσης την υπάρχουσα σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκης-Αλεξανδρούπολης στην περιοχή Τοξότες της Ξάνθης. Μετά την ολοκλήρωση των μελετών, θα ξεκινήσει η φάση κατασκευής του έργου.

Οι μελέτες θα παρακολουθούνται από τον Εκτελεστικό Οργανισμό του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (TEN-T EA) ενώ προβλέπεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2015.