92η Σύνοδος Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (MSC 92)

92η Σύνοδος Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (MSC 92)

8
92η Σύνοδος Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (MSC 92)

Ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2013, οι εργασίες της 92ης Συνόδου της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (MSC), η οποία
πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο, στην έδρα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), κατά το διάστημα 12-21 Ιουνίου 2013. 
Στο επίκεντρο των συζητήσεων υπήρξε, μεταξύ άλλων, η ασφάλεια των επιβατηγών πλοίων καθώς από τις Ιταλικές Αρχές παρουσιάσθηκε η έκθεση της διερεύνησης των αιτιών του ατυχήματος του Κρουαζιερόπλοιου «Costa Concordia».  Η Επιτροπή, λόγω της ιδιαίτερης σημασίας που αποδίδεται από τον Οργανισμό στο θέμα της ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα,
αποφάσισε όπως οι αρμόδιες Υπο-επιτροπές, στη βάση συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, συνεχίσουν την εξέταση του θέματος καθώς και της έκθεσης του ναυτικού ατυχήματος του Κρουαζιερόπλοιου «Costa Concordia» προκειμένου να εισηγηθούν προτάσεις για την αναγκαιότητα της βελτίωσης των όρων ασφαλείας των επιβατηγών πλοίων .
Επίσης, από την Επιτροπή MSC, εξετάσθηκαν και υιοθετήθηκαν τροποποιήσεις που αφορούν:
α)
στη  Διεθνή Σύμβαση για Ασφαλή Εμπορευματοκιβώτια (CSC 1972), οι οποίες  θα τεθούν σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2014.
β)
στη Διεθνή Σύμβαση περί Ασφάλειας της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα (SOLAS 1974) και αφορούν συγκεκριμένα στο Κεφάλαιο ΙΙΙ,
όπου θεσπίζεται η άμεση διεξαγωγή γυμνασίου συγκέντρωσης των νέο-επιβιβασθέντων επιβατών που θα παραμείνουν στο πλοίο για διάστημα μεγαλύτερο των 24 ωρών επί επιβατηγού πλοίου, προ ή κατά την αναχώρησή του από τον λιμένα επιβίβασης.  Επίσης, καθίσταται υποχρεωτική η διεξαγωγή τουλάχιστον μία φόρα σε διάστημα δύο μηνών, γυμνασίου εισόδου σε κλειστούς
χώρους και διάσωσης μέσα σε αυτούς, που αφορά τα μέλη πληρώματος με αντίστοιχα καθήκοντα σε όλους τους τύπους πλοίων, ενώ αντίστοιχες τροποποιήσεις υιοθετήθηκαν και στον ΚώδικαΑσφάλειας Ταχυπλόων Σκαφών (HSC Code 1994 & 2000), τον Κώδικα Κινητών Μονάδων Γεώτρησης Ανοιχτής Θαλάσσης (MODU Code 1979, 1989, 2009) καθώς και τον Κώδικα Δυναμικά Υποστηριζόμενων Σκαφών (DSC Code). Στο ίδιο πλαίσιο, στο Κεφάλαιο V εναρμονίζεται η απαίτηση ύπαρξης και λειτουργίας του
Bridge Navigational Warning Alarm System (BNWAS) σε πλοία που έχουν κατασκευαστεί πριν την 1η Ιανουαρίου 2002. Τέλος, στο
Κεφάλαιο ΧΙ-1, υιοθετείται και καθίσταται υποχρεωτικός ο Κώδικας για τους Αναγνωρισμένους Οργανισμούς (RO Code). Αντίστοιχη τροποποίηση υιοθετείται και στο Πρωτόκολλο του 1988 της Διεθνούς Συνθήκης περί Γραμμών Φορτώσεως (LL 1966). Οι  ροποποιήσεις θα τεθούν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2015.

Στο πλαίσιο εξέτασης των προτύπων επίτευξης στόχων υπό κατασκευή πλοίων (Goal Based New Ship Construction Standards), η
ελληνική αντιπροσωπεία, υποστηριζόμενη από άλλες αντιπροσωπείες, εξέφρασε τις ανησυχίες της σχετικά με τις προωθούμενες διατάξεις για την έγκριση οδηγιών για την αποδοχή εναλλακτικών ή ισοδύναμων μέτρων σε υφιστάμενους κανονισμούς των
διεθνών συμβάσεων, μολονότι εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αρχής της Σημαίας να εφαρμόσει τις οδηγίες αυτές. Από ελληνικής πλευράς  επισημάνθηκε ότι οι οδηγίες δεν παρέχουν ένα σαφές διαδικαστικό πλαίσιο αποδοχής των εναλλακτικών ή ισοδύναμων σχεδιάσεων (equivalent/alternative designs), αφού, κυρίως, δεν καθορίζουν κριτήρια αξιολόγησης και συνεπώς δεν διασφαλίζουν με αντικειμενικό τρόπο την  απόδειξη της ισοδυναμίας του επιπέδου ασφαλείας της εναλλακτικής σχεδίασης.
Σε ότι αφορά στο θέμα της Πειρατείας και της Ένοπλης Ληστείας, η εισήγηση της χώρας μας και η ανάδειξη της ανάγκης λήψης δραστικών πρωτοβουλιών σχετικά με τα ολοένα αυξανόμενα κρούσματα, κυρίως, ένοπλης ληστείας με χρήση υπερβολικής βίας
στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των ακτών της Δυτικής Αφρικής έτυχε ιδιαίτερα ένθερμης υποδοχής από τις αντιπροσωπείες των Κρατών μελών. Ομοίως, την ελληνική πρωτοβουλία για την υποβολή σχετικού εγγράφου εργασίας χαιρέτησε
και η Γραμματεία του Οργανισμού, παρέχοντας στοιχεία προς τις αντιπροσωπείες που επιβεβαιώνουν την αναγκαιότητα ανάληψης ενεργειών στην εν λόγω περιοχή.

Αναφορικά με την πρόταση της Γραμματείας του ΙΜΟ για αναδιάρθρωση  των Υποεπιτροπών (Υ/Ε) του Οργανισμού με
σκοπό την περιστολή δαπανών, η Επιτροπή συμφώνησε με την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα σχετικά με τη μείωση τους σε επτά Υπο-επιτροπές από εννέα που είναι σήμερα, με παράλληλη συγχώνευση των θεματικών αντικειμένων που συζητούνται σε
αυτές καθώς και τη σύσταση Ομάδων Αλληλογραφίας. To νέο διαδικαστικό πλαίσιο της λειτουργίας των Υ/Ε αναμένεται να επιφέρει αναπροσαρμογή και τις εσωτερικές διαδικασίες των ναυτιλιακών διοικήσεων προκειμένου να υπάρξει ανελλιπής και ενεργός συμμετοχή
των αντιπροσωπειών στις εργασίες του Οργανισμού.   Η οριστικοποίηση της αναδιάρθρωσης των Υ/Ε αναμένεται να επικυρωθεί  από το Συμβούλιο και την Γενική Συνέλευση του Οργανισμού, εντός του τρέχοντος έτους, πριν τεθεί σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2014.
Τέλος, σημειώνεται ότι προ των εργασιών της 92ης Συνόδου της MSC, πραγματοποιήθηκε, με πρωτοβουλία του ΙΜΟ, Διεθνές
Συμπόσιο με ευρεία συμμετοχή αντιπροσωπειών Κρατών, Φορέων της διεθνούς Ναυτιλίας, ναυπηγείων και Νηογνωμόνων, όπου συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την Ασφάλεια των Επιβατηγών Πλοίων και γενικότερα την εξέλιξη των κανονισμών στις
Διεθνείς Συμβάσεις του ΙΜΟ. Σχετικές ανακοινώσεις και πληροφοριακό υλικό μπορούν να αναζητηθούν από την ιστοσελίδα
του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (http://www.imo.org/MediaCentre/PressBriefings/Pages/25-MSC-92outcome.aspx)

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.