Κοινή ανακοίνωση ΣΕΕΝ και ΕΕΚΦΝ

Κοινή ανακοίνωση ΣΕΕΝ και ΕΕΚΦΝ

4
Κοινή ανακοίνωση ΣΕΕΝ και ΕΕΚΦΝ

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας και η Ένωση Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων και Φορέων Ναυτιλίας (ΕΕΚΦΝ), ανακοινώνουν ότι, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των Προεδρείων τους, εξετάστηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
Η συνάντηση έγινε σε θερμό κλίμα και επιβεβαιώθηκαν οι άριστες και φιλικές σχέσεις των μελών και ο σεβασμός των δραστηριοτήτων του κάθε συλλογικού Οργάνου.
Με γνώμονα τα γενικότερα συμφέροντα των κλάδων, συμφωνήθηκε η έναρξη συνεργασίας ΕΕΚΦΝ και ΣΕΕΝ, με κοινές συνεδριάσεις των ΔΣ, εφ’ όσων ήθελε κριθεί σκόπιμο.