Μειώθηκε ο Ελληνικός εμπορικός στόλος

Μειώθηκε ο Ελληνικός εμπορικός στόλος

1
Μειώθηκε ο Ελληνικός εμπορικός στόλος

Μείωση 3,4% παρουσίασε η δύναμη του Ελληνικού εμπορικού στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, τον Φεβρουάριο του 2013 σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2012, έναντι μείωσης 3,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011.
Η ολική χωρητικότητα του ελληνικού εμπορικού στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, τον Φεβρουάριο σε σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα παρουσίασε αύξηση 0,2% έναντι αύξησης 0,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011.