Στη Λευκή Λίστα η Ελληνική σημαία

Στη Λευκή Λίστα η Ελληνική σημαία

6
Στη Λευκή Λίστα η Ελληνική σημαία

Η Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας του ΙΜΟ, στην τελευταία Σύνοδό της, εξέδωσε την αριθμ. MSC.1/ Circ.1163/ Rev.8/ 07-01-2013 Εγκύκλιο, στην οποία περιλαμβάνεται η νέα «ΛΕΥΚΗ ΛΙΣΤΑ» των Κρατών, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, που εφαρμόζουν πλήρως και ορθά στην Δ.Σ. STCW 1978, όπως αυτή τροποποιήθηκε. Ανωτέρω εγκύκλιος βρίσκεται ανηρτημένη στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση : http://www.yen.gr/wide/yen.chtm?prnbr=29009.

Επιπρόσθετα γνωρίζεται ότι εφεξής, σε κάθε περίπτωση αναθεώρησης της σχετικής Εγκυκλίου, θα γίνεται απευθείας ανάρτηση στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση.    

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.