Ανταλλαγή απόψεων για το χειρισμό θεμάτων των κρουαζιερόπλοιων

Ανταλλαγή απόψεων για το χειρισμό θεμάτων των κρουαζιερόπλοιων

5
Ανταλλαγή απόψεων για το χειρισμό θεμάτων των κρουαζιερόπλοιων

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση εκπροσώπου της Ενώσεως Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων και Φορέων Ναυτιλίας (ΕΕΚΦΝ), με επιτελείς του κλάδου ασφάλειας ναυσιπλοΐας του Υπουργείου Ναυτιλίας – Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, όπου συζητήθησαν θέματα σχετικά με:

1.      Την ασφαλή ναυσιπλοΐα και ιδιαίτερα σε ευαίσθητες θαλάσσιες περιοχές, καθώς και σε εισόδους λιμένων. Επισημάνθηκε η αναγκαιότητα όσον αφορά την επιτήρηση της θαλάσσιας κυκλοφορίας που έχει σχέση με την λειτουργία των συστημάτων VTS – Vessel Traffic System – VTMIS, καθώς και η ανάγκη αποκαταστάσεως της λειτουργίας όσων συστημάτων δεν λειτουργούν σήμερα, προκειμένου για τον ασφαλέστερο έλεγχο ναυσιπλοΐας στον χώρο που υπάρχει εποπτεία.

2.      Τις εξελίξεις στα Όργανα του IMO θεμάτων, αναφορικά με:

i.         Tην ασφάλεια (safety) των επιβατηγών πλοίων και ιδιαίτερα των κρουαζιεροπλοίων, σύμφωνα με την Agenda της προσεχούς Συνόδου της Επιτροπής Ναυτικής Ασφαλείας – Maritime Safety Committee και των ιδιαίτερων θεμάτων που αφορούν τον κλάδο των κρουαζιεροπλοίων Διεθνών πλοών, εν όψει μάλιστα και της υποβολής στον IMO του πορίσματος – Casualty Investigation Report – από τις αρμόδιες Αρχές της Ιταλίας, σχετικά με το ατύχημα του COSTA CONCORDIA, τον Ιανουάριο του 2012, πλησίον των Ιταλικών Ακτών. Τονίστηκε στη συνάντηση ότι η Ένωσή μας, σε συνεργασία με τα άλλα Συλλογικά Όργανα της κρουαζιέρας που έχουν Διεθνή αναγνώριση, θα συνδράμει στη μελέτη των σχετικών θεμάτων, προκειμένου για οποιοδήποτε νέο μέτρο κριθεί αναγκαίο, ώστε η εφαρμογή του να μπορέσει να αποδώσει ουσιαστικά και πρακτικά.

ii.      Τη σύμπτυξη του έργου Υποεπιτροπών που υποπτεύονται από την Επιτροπή Ναυτικής Ασφαλείας του IMO και κρίνεται σκόπιμο, για ορισμένες, να διατηρήσουν την αυτοτέλειά των, που έχουν επί δεκαετίες, λόγω της σοβαρότητος του έργου και της πληθώρας θεμάτων προς μελέτη.

iii.    Την εξέταση και αποδοχή τροποποιήσεων υποχρεωτικών Οργάνων.

iv.     Μέτρα για τη ναυτική ασφάλεια (maritime security).

v.       Την έρευνα και διάσωση.

vi.     Το έργο της Υποεπιτροπής Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας, όσον αφορά τον εξοπλισμό των πλοίων με ηλεκτρονικούς χάρτες και τις νέες απαιτήσεις εκπαίδευσης των ναυτικών.

vii.   Το πρόγραμμα εργασιών της Επιτροπής Ναυτικής Ασφαλείας, καθώς και των υπό αυτή Υποεπιτροπών

3.      Τα προσόντα εκπαιδεύσεως όσον αφορά το προσωπικό που παρέχει υπηρεσίες σε περιοχές προσεγγίσεως κρουαζιεροπλοίων. Σχετικό θέμα περιλαμβάνεται στην Agenda της προσεχούς Συνόδου της Επιτροπής FAL του IMO.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.