Η Mastermind εφαρμόζει πρωτοποριακή Energy Management Concept

Η Mastermind εφαρμόζει πρωτοποριακή Energy Management Concept

11
Η Mastermind εφαρμόζει πρωτοποριακή Energy Management Concept

Η βασισμένη στην Κύπρο Mastermind Shipmanagement Ltd, με τη βοήθεια του προμηθευτή λογισμικού, SpecTec, έχει δημιουργήσει μια απευθείας διαλογική σύνδεση μεταξύ των βάσεων δεδομένων AMOS στη Mastermind και στη ΜΑΝ Diesel & Turbo.

H χρήση του AMOS από τη Mastermind για τη συντήρηση των περιουσιακών της στοιχείων έχει ήδη υποβοηθηθεί από τη χρήση δεδομένων σε μορφή Shipdex τα οποία προμήθευσε η ΜΑΝ Diesel (MDT), αλλά η νέα συμφωνία Engine Management Concept (EMC) αποσκοπεί στο να βελτιστοποιήσει τις συνθήκες λειτουργίας των μηχανών του πλοίου.

Η SpecTec θα παρέχει την τεχνική βάση για το project, το οποίο προβλέπεται ότι θα συμβάλει στο να μειωθούν τα κόστα συντήρησης και ανταλλακτικών, καθώς και στο να τρέχουν οι μηχανές όσο πιο αποδοτικά γίνεται, μειώνοντας έτσι και τις εκπομπές ρύπων.

Τα πλοία που συμμετέχουν στο project αυτό έχουν παραδοθεί από το ναυπηγείο με τα εγχειρίδια για τις μηχανές και τα turbo charger σε μορφή Shipdex. Η SpecTec έχει στηρίξει τη ΜΑΝ Diesel στην παραγωγή και διαμόρφωση του Shipdex dataset και έχει συγχωνεύσει τα δεδομένα στην προϋπάρχουσα βάση δεδομένων της Mastermind.

Οι ειδικοί τεχνικοί της ΜΑΝ Diesel θα μπορούν πλέον να δουν το ιστορικό συντήρησης και τα ιστορικά δεδομένα των μηχανών καθώς και την κατανάλωση των ανταλλακτικών μέσα στη βάση δεδομένων AMOS, ουτως ώστε να παρακολουθούν και να αξολογούν τις παραμέτρους και τις συνθήκες λειτουργίας.

Για να επιτευχθεί αυτό, η SpecTec έχει εφαρμόσει έλεγχο πρόσβασης στη βάση δεδομένων AMOS της Mastermind για τους χρήστες από τη ΜΑΝ Diesel, παρ’όλο που η ροή ανταλλαγής δεδομένων ελέγχεται από το κεντρικό γραφείο της Mastermind. Τα δεδομένα συλλεγονται από τα πλοία στην κεντρική βάση δεδομένων, από την οποία ακολούθως στέλλονται στην εγκατάσταση AMOS στα γραφεία της ΜΑΝ Diesel. Έχουν δημιουργηθεί κανόνες αντιγραφής στο AMOS (replication rules) που επιτρέπουν την ανταλλαγή μόνο των αρχείων που αφορούν τις μηχανές MAN B&W.

 «Στη Mastermind θέλουμε να τρέχουμε τις μηχανές μας στο καλύτερο δυνατό εύρος λειτουργίας και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Μετά από μακρά μελέτη είμαστε πεποισμένοι ότι ο κατασκευαστής είναι στην καλυτερη θέση να κρίνει το τί χρειάζεται να γίνει στον εξοπλισμό του», λέει ο Capt. Adami, διευθύνων σύμβουλος της Mastermind Shipmanagement Ltd.

«Έχοντας πλήρη εμπιστοσύνη στην MDT αποφασίσαμε να τους επιτρέψουμε πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που αφορούν τη συντήρηση και τη λειτούργία των μηχανών. Αλλά τα δεδομένα είναι τόσο περίπλοκα που ούτε η MDT ούτε η Mastermind θα μπορούσε επιτυχώς να δημιουργήσει κατάλληλη ανταλλαγή και διαχείρηση δεδομένων. Η SpecTec, το AMOS και το Shipdex ήρθαν προς διάσωση του project.»

«Πρέπει να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες στη SpecTec, το AMOS, το Shipdex και το πλαίσιο ΕΜC που έχουν καταστήσει δυνατή την ολοκλήρωση του πιο πρωτοποριακού μας project. Καθόλη τη διάρκεια τις διαδικασίας εκτέλεσης ήταν θαυμάσιο να βλέπουμε τέτοιο επαγγελματισμό από όλες τις ανεμιγμένες εταιρείες (με τόσες διαφορετικές εθνικότητες) και να τους βλέπουμε να αφιερώνουν τόση προσπάθεια για την πραγμάτωση του project.»

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.