Διερεύνηση ναυτικών ατυχημάτων

Διερεύνηση ναυτικών ατυχημάτων

3
Διερεύνηση ναυτικών ατυχημάτων

Η Ένωση Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων και Φορέων Ναυτιλίας (ΕΕΚΦΝ), ανακοινώνει ότι, κλιμάκιο Αξιωματικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιώς, πραγματοποίησε ενημέρωση των μελών της Ενώσεώς, που καλύπτει τον ευρύτερο χώρο της κρουαζιέρας, σχετικά με ενέργειες και διαδικασίες που αφορούν τους ελέγχους των πλοίων και ιδιαίτερα των κρουαζιεροπλοίων στους λιμένες (Port State Control). Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ενώσεώς και με την παρουσία εκπροσώπων από τις διαχειρίστριες εταιρείες και τους άλλους φορείς του κλάδου της κρουαζιέρας.

Κατ’ αρχάς εγένετο παρουσίαση, με προβολή – διαφάνειες, περιπτώσεων ναυτικών ατυχημάτων σε κρουαζιερόπλοια που συνέβησαν τα τελευταία χρόνια σε πλόες Βραχείς Διεθνείς εντός της Μεσογείου και Μακρούς Διεθνείς εκτός Μεσογείου και αφορούσαν περιπτώσεις πυρκαγιάς και πρόσκρουσης.

Η διερεύνηση των αιτίων των προαναφερομένων ναυτικών ατυχημάτων, κατέδειξε σημεία που εκρίθη σκόπιμο να προχωρήσουν τα αρμόδια Όργανα στην τροποποίηση οικείων Κανονισμών, όπως συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις.

Στην συνέχεια έγινε αναφορά στην εκτέλεση γυμνασίων του πληρώματος του πλοίου που προβλέπει διάφορες φάσεις.

Τονίστηκε η σημασία του τρόπου επικοινωνίας των Αξιωματικών του πλοίου με το κατώτερο πλήρωμα, προκειμένου να υπάρξει συνεργασία στις διαδικασίες αντιμετώπισης περιστατικών, με τις αρμόδιες Αρχές του λιμένος εκτελέσεως των γυμνασίων.

Η ενημέρωση αφορούσε ακόμα ελέγχους σχεδίων πυρκαγιάς, καταστάσεων διαιρέσεως του προσωπικού στα διάφορα σημεία, τήρησης των κανόνων που προβλέπεται στα σωστικά διάσωσης, την επιβεβαίωση του πλοιάρχου προς τις αρμόδιες Αρχές σχετικά με την εξέλιξη των καταστάσεων, την ικανοποιητική λειτουργία των στεγανών θυρών του πλοίου, καθώς και την καθαίρεση των σωσιβίων λέμβων, που ολοκληρώνονται με την απαγκίστρωση των γάντζων.

Το δεύτερο μέρος αφορούσε θέματα προστασίας περιβάλλοντος, από τα στερεά και υγρά κατάλοιπα που παράγονται στα πλοία, καθώς και από τις εκπομπές αέριων ρύπων, προκαλούμενων από την λειτουργία των μηχανών, αλλά και από τους αποτεφρωτήρες.

Εγένετο περιγραφή των υποχρεώσεων τηρήσεως βιβλίων διαχείρισης στερεών απορριμμάτων, καθώς και βιβλίων διαχείρισης υγρών αποβλήτων. Ακόμα αφορούσε οδηγίες σχετικά με τις περιοχές που επιτρέπεται η απόρριψης ορισμένων από τα παραγόμενα στα πλοία κατάλοιπα, καθώς και τους τρόπους παραδόσεως όλων των παραπάνω στα reception facilities στους λιμένες.

Περιγράφησαν, από τους Αξιωματικούς που πραγματοποίησαν την παρουσίαση, οι διαδικασίες διαχωρισμού των στερεών απορριμμάτων σε κατηγορίες, προκειμένου να διευκολύνεται το έργο, ανάλογα με τις ευκολίες που υπάρχουν στους λιμένες που προσεγγίζουν τα πλοία.

Στο σύνολο της η παρουσίαση – ενημέρωση ήταν πλούσια, οι εκπρόσωποι των εταιρειών διατύπωσαν αρκετές ερωτήσεις και εδόθησαν οι σωστές απαντήσεις.

Γενικά ήτο μία ενέργεια η οποία θα βοηθήσει και τις δύο πλευρές, ήτοι των εκπροσώπων των εταιρειών, προκειμένου να γνωρίζουν τις διαδικασίες, αλλά ακόμα και τις Αρχές λιμένος, γιατί με τον τρόπο αυτό υπάρχει αλληλοενημέρωση και ανταλλαγή στοιχείων που συντείνουν στην καλύτερη επίτευξη του έργου.

Η Ένωσή μας, στον κύκλο των δραστηριοτήτων της, έχει εντάξει ανάλογες συναντήσεις για διάφορα θέματα που έχουν σχέση με την λειτουργία των πλοίων και την παραμονή των στους λιμένες, διότι εξυπηρετεί γενικότερα όλο το φάσμα ομαλής λειτουργίας και διεκπεραίωσης των προβλεπομένων, από το MoU των Παρισίων, ελέγχων των πλοίων στους λιμένες.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.