Η Κομισιόν αναμένει την απόφαση της Ελλάδας για τον εκσυγχρονισμό του ελέγχου...

Η Κομισιόν αναμένει την απόφαση της Ελλάδας για τον εκσυγχρονισμό του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας

1
Η Κομισιόν αναμένει την απόφαση της Ελλάδας για τον εκσυγχρονισμό του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας

Την απόφαση των ελληνικών αρχών αναμένει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την υλοποίηση απαραιτήτων επενδύσεων ύψους 26 εκ. ευρώ στο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Απαντώντας σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Σπύρου Δανέλλη, ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Σιμ Κάλλας δήλωσε πως για τις αναγκαίες αναβαθμίσεις – που αναμένεται να τονώσουν τον τουρισμό – μπορεί να αντληθούν πόροι από τα κοινοτικά ταμεία αλλά και να αξιοποιηθεί τεχνική βοήθεια από την Επιτροπή και το Eurocontrol.

Όπως τονίζεται και σε προηγούμενη ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο “Ανάπτυξη για την Ελλάδα”, που παρουσίασε ο Πρόεδρος Μπαρόσο τον Απρίλιο, οι αναγκαίες αναβαθμίσεις μπορούν να αυξήσουν τη χωρητικότητα και να περιορίσουν το κόστος των αερομεταφορών, ενισχύοντας τον τουρισμό ειδικά στα περιφερειακά αεροδρόμια. Παρά την πάροδο επτά μηνών, το θέμα συνεχίζει να εκκρεμεί αφού οι ελληνικές αρχές σύμφωνα με την Επιτροπή δεν έχουν λάβει τις απαραίτητες αποφάσεις αλλά ούτε και έχουν ζητήσει την τεχνική συνδρομή της Ε.Ε.

Σχολιάζοντας το κόστος της επένδυσης, ο αρμόδιος Επίτροπος για τις Μεταφορές υπογράμμισε πως “το κόστος αναβάθμισης του συστήματος [εναέριας κυκλοφορίας] Pallas ανέρχεται σε 5,25 εκατ. ευρώ. Το συνολικό κόστος όλων των αναβαθμίσεων που προβλέπονται στο σχέδιο για ολόκληρο το σύστημα ανέρχεται σε 26,35 εκατ. ευρώ”.

Ο Επίτροπος προσέθεσε πως “το σύστημα είναι η κύρια συνιστώσα του ελέγχου ενάεριας κυκλοφορίας που πρέπει να εκσυγχρονιστεί. Εξασφαλίζει βασικές λειτουργίες, όπως επεξεργασία και εισαγωγή δεδομένων ραντάρ και πτήσης, καθώς και λειτουργίες απεικόνισης”.

Ο Σπύρος Δανέλλης κατέθεσε τη σχετική γραπτή ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αφορμή το περιστατικό της 29 Σεπτεμβρίου 2012, όταν μία διακοπή ρεύματος στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας οδήγησε σε σοβαρά προβλήματα του συστήματος PALLAS, “εξαφανίζοντας” τα αεροσκάφη από την οθόνη για περίπου 1.5 ώρα.

Με αφορμή την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Σπύρος Δανέλλης έκανε την εξής δήλωση:

“Η αναβάθμιση της διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας στην Ελλάδα μπορεί να επιφέρει σημαντικά οφέλη για τις αερομεταφορές και τον τουρισμό. Σε συνδυασμό με τη μείωση των τελών του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και τις ιδιωτικές επενδύσεις στα περιφερειακά αεροδρόμια, συνθέτει μία πραγματικά αναπτυξιακή και σύγχρονη πολιτική μεταφορών για τη χώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει οικονομική και τεχνική στήριξη σε αυτή την προσπάθεια, αλλά δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον εθνικό σχεδιασμό που τόσο πολύ χρειάζεται ο κλάδος των αερομεταφορών”.

Ακολουθούν τα κείμενα της ερώτησης του Σπύρου Δανέλλη και της απάντησης του Επιτρόπου Σιμ Κάλλας.

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-009187/2012

προς την Επιτροπή

Άρθρο 117 του Κανονισμού

Spyros Danellis (S&D)

Θέμα: Εκσυγχρονισμός των συστημάτων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στην Ελλάδα

Η αναβάθμιση του πεπαλαιωμένου συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας που χρησιμοποιείται στην Ελλάδα έχει καθυστερήσει ιδιαίτερα, συνιστώντας βαρίδι για την ανάπτυξη των αερομεταφορών και του τουρισμού.

Ήδη τον Απρίλιο του 2012, ο απερχόμενος Υπουργός Μεταφορών χαρακτήρισε την αναβάθμιση του συστήματος ραντάρ PALLAS “σημαντική προτεραιότητα”, ενώ στην Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ανάπτυξη στην Ελλάδα – COM(2012)183 – που παρουσίασε τον ίδιο μήνα ο Πρόεδρος Μπαρόσο, γίνεται λόγος για τη δυνατότητα “παροχής τεχνικής βοήθειας” και ενδεχομένως “χρηματοδότησης για σύγχρονο εξοπλισμό”.

Παρόλα αυτά, 6 μήνες αργότερα η αναβάθμιση των εν λόγω συστημάτων παραμένει εκκρεμής. Μάλιστα στις 29 Σεπτεμβρίου 2012, μία διακοπή ρεύματος στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας οδήγησε σε σοβαρά προβλήματα του συστήματος PALLAS, “εξαφανίζοντας” τα αεροσκάφη από την οθόνη για περίπου 1.5 ώρα. Το περιστατικό εγείρει πλέον νέα ερωτηματικά σχετικά με την καταλληλότητα του εξοπλισμού.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1.       Έχει ζητηθεί η παροχή τεχνικής βοήθειας ή χρηματοδότησης νέου εξοπλισμού από την πλευρά των ελληνικών αρχών;

2.       Έχει στη διάθεσή της εκτιμήσεις σχετικά με το συνολικό κόστος του εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού;

3.       Ποια βήματα πρέπει να γίνουν για την άμεση αναβάθμιση των εν λόγω συστημάτων;

4.       Ισχύουν για τα κράτη μέλη κοινοτικές υποχρεώσεις, π.χ. βάσει των κανονισμών για τη δημιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, σχετικά με τον εξοπλισμό εναέριας κυκλοφορίας;

1. Έως τη στιγμή της σύνταξης της παρούσας απάντησης, η Ελλάδα δεν έχει ακόμη ζητήσει τεχνική συνδρομή για να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες δυσχέρειες στην ικανότητα ελέγχου και τη διαχείριση της ροής της εναέριας κυκλοφορίας, καθώς και στις υφιστάμενες δυνατότητες χρηματοδότησης για αναβάθμιση του οικείου συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας (ATC[1]). Η Επιτροπή και ο Eurocontrol βρίσκονται σε προκαταρκτικές συζητήσεις για να προσδιορίσουν δυνητικά πεδία παροχής τεχνικής συνδρομής

2. Η Ελλάδα υπέβαλε το σχετικό Εθνικό Σχέδιο Απόδοσης για την πρώτη περίοδο αναφοράς (1η Ιανουαρίου έως 14 Δεκεμβρίου), μέρος του ενωσιακού συστήματος, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2011· στο σχέδιο αυτό περιέχονται λεπτομέρειες των απαιτούμενων επενδύσεων για την επικαιροποίηση του συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Το σύστημα είναι η κύρια συνιστώσα του ATC που πρέπει να εκσυγχρονιστεί. Εξασφαλίζει βασικές λειτουργίες, όπως επεξεργασία και εισαγωγή δεδομένων ραντάρ και πτήσης, καθώς και λειτουργίες απεικόνισης.

Tο κόστος αναβάθμισης του συστήματος Pallas ανέρχεται σε 5,25 εκατ. ευρώ. Tο συνολικό κόστος όλων των αναβαθμίσεων που προβλέπονται στο σχέδιο για ολόκληρο το σύστημα ATC ανέρχονται σε 26,35 εκατ. ευρώ.

3. Οι απαραίτητες αναβαθμίσεις του συστήματος και το κόστος τους προσδιορίζονται στο ελληνικό σχέδιο απόδοσης και την ελληνική έκθεση εφαρμογής για τον ενιαίο ουρανό, τα οποία υποβλήθηκαν από τις εθνικές αρχές. Αναμένεται ότι η Ελλάδα θα λάβει αποφάσεις όσον αφορά την παροχή εθνικών πόρων, ή την αίτηση παροχής πόρων από διαρθρωτικά ταμεία ή/και από κονδύλια ΔΕΔ-Μ, προκειμένου να προχωρήσει.

4 Τα κράτη μέλη υπόκεινται στις νομικές και τεχνικές απαιτήσεις της δέσμης κανονιστικών ρυθμίσεων του ΕΕΟ[2]. Σύμφυτη με την υποχρέωση παροχής υπηρεσίας ασφαλούς αεροναυτιλίας είναι η ανάγκη για παροχή και πιστοποίηση – ως ασφαλούς και ικανού – ενός συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) 552/2004[3]. Τα συστήματα ATC υπόκεινται αφεαυτά σε σειρά κανόνων εφαρμογής που απορρέουν από τον παραπάνω κανονισμό.

 

[1]     Έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας

[2]     Ενιαίος ευρωπαϊκός ουρανός

[3]     ΕΕ L 96 της 31.3.2004

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.