Φθινοπωρινές προβλέψεις 2012-14: διασχίζοντας ταραγμένα νερά

Φθινοπωρινές προβλέψεις 2012-14: διασχίζοντας ταραγμένα νερά

3
Φθινοπωρινές προβλέψεις 2012-14: διασχίζοντας ταραγμένα νερά

Οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές για την οικονομία της ΕΕ παραμένουν δυσοίωνες, προβλέπεται όμως σταδιακή επιστροφή στην αύξηση του ΑΕΠ για το 2013, με περαιτέρω ενίσχυση το 2014.

Σε ετήσια βάση, το ΑΕΠ προβλέπεται να μειωθεί κατά 0,3% στην ΕΕ και κατά  0,4% στην ευρωζώνη για το 2012. Η αύξηση του ΑΕΠ για το 2013 προβλέπεται να ανέλθει σε 0,4% στην ΕΕ και σε 0,1% στην ευρωζώνη. Η ανεργία στην ΕΕ αναμένεται να παραμείνει σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Οι μεγάλες εσωτερικές και εξωτερικές ανισορροπίες που συσσωρεύτηκαν κατά τα έτη που προηγήθηκαν της κρίσης μειώνονται, αλλά αυτή η διαδικασία εξακολουθεί να έχει επιπτώσεις στην εγχώρια ζήτηση σε ορισμένες χώρες και η οικονομική δραστηριότητα εμφανίζει σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών. Ταυτόχρονα, η απώλεια που σημειώθηκε στην ανταγωνιστικότητα κατά τις πρώτες δεκαετίες της ΟΝΕ σε ορισμένα κράτη μέλη αποκαθίσταται σταδιακά, συνεπώς η αύξηση των εξαγωγών προβλέπεται να βελτιωθεί σταδιακά καθώς το εμπόριο σε παγκόσμιο επίπεδο  αρχίζει και πάλι να επιταχύνεται. Η πρόοδος που σημειώνεται στην εδραίωση των δημοσιονομικών ενισχύει αυτή τη διαδικασία επανεξισορρόπησης.

Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιούνται αναμένεται ότι θα αρχίσουν να αποδίδουν καρπούς κατά την περίοδο που αφορούν οι προβλέψεις, ενώ οι πρόοδοι όσον αφορά την αρχιτεκτονική της ΟΝΕ συνεχίζουν να ενισχύουν την εμπιστοσύνη. Αυτό αναμένεται ότι θα ανοίξει το δρόμο για μια πιο ισχυρή και πιο ισόρροπα κατανεμημένη ανάπτυξη το 2014. Η αύξηση του ΑΕΠ το 2014 προβλέπεται να ανέλθει σε 1,6% στην ΕΕ και σε 1,4% στην ευρωζώνη.

Ο Olli Rehn, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής για οικονομικές και νομισματικές υποθέσεις και το ευρώ, δήλωσε: «Η Ευρώπη διανύει μια δύσκολη διαδικασία μακροοικονομικής επανεξισορρόπησης, η οποία θα διαρκέσει για κάποιο διάστημα. Οι προβλέψεις μας συντείνουν προς μια σταδιακή βελτίωση στις προοπτικές ανάπτυξης της Ευρώπης από τις αρχές του επόμενου έτους. Η λήψη σημαντικών αποφάσεων πολιτικής έθεσε τα θεμέλια για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης. Μειώθηκε η άσκηση  πίεσης στις αγορές, αλλά δεν υπάρχει περιθώριο για να επαναπαυόμαστε. Η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει να συνδυάζει υγιείς δημοσιονομικές πολιτικές με διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη με στόχο τη μείωση των σημερινών, απαράδεκτα υψηλών επιπέδων ανεργίας.»
Ελαφρά ανάκαμψη το 2013

Μετά τη συρρίκνωση που καταγράφηκε κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2012, η οικονομική δραστηριότητα δεν αναμένεται να ανακάμψει πριν από τα τέλη του έτους. Η αύξηση του ΑΕΠ το 2013 αναμένεται να είναι, αρχικά, πολύ μικρή και στη συνέχεια θα βελτιωθεί περαιτέρω το 2014. Οι καθαρές εξαγωγές προβλέπεται να συνεχίσουν να συμβάλουν στην ανάπτυξη. Η εγχώρια ζήτηση αναμένεται να παραμείνει χαμηλή το 2013 και να ανακάμψει μόνο το 2014, καθώς εξακολουθεί να συναντά εμπόδια λόγω της συνεχιζόμενης απομόχλευσης σε ορισμένα κράτη μέλη και της ανακατανομής πόρων σε διάφορους τομείς. Αυτή η διαδικασία αναμένεται να έχει αντίκτυπο στην αγορά εργασίας. Η ανεργία αναμένεται ότι θα διαμορφωθεί σε ποσοστό κατά τι μικρότερο από 11% στην ΕΕ και 12% στην ευρωζώνη το 2013, με μεγάλες ωστόσο διακυμάνσεις μεταξύ των κρατών μελών.

Το κόστος χρηματοδότησης, μολονότι χαμηλό σε επίπεδο ΕΕ γενικά, παρουσιάζει ωστόσο σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών. Πρόσφατες αποφάσεις πολιτικής συνέτειναν στην εξομάλυνση των εντάσεων, ωστόσο οι δυσκολίες που υφίστανται σε τμήματα του τραπεζικού τομέα και η ασθενής οικονομία είναι πιθανόν να εξακολουθήσουν να έχουν επιπτώσεις στην προσφορά πιστώσεων.

Οι τιμές της ενέργειας και οι αυξήσεις των έμμεσων φόρων συνέχισαν να είναι οι κυριότερες αιτίες του πληθωρισμού τιμών καταναλωτή κατά τα τελευταία τρίμηνα, ενώ οι υποβόσκουσες πιέσεις στις εγχώριες τιμές συγκρατήθηκαν και ο πληθωρισμός προβλέπεται να πέσει σε ποσοστό κάτω του 2% κατά τη διάρκεια του 2013.

Πρόοδος της δημοσιονομικής εξυγίανσης

Η δημοσιονομική εξυγίανση σημειώνει πρόοδο. Τα δημοσιονομικά ελλείμματα αναμένεται να μειωθούν σε 3,6% στην ΕΕ και 3,3% στην ευρωζώνη το 2012. Οι διαθέσιμες δημοσιονομικές πληροφορίες όσον αφορά το 2013 συντείνουν προς τη συνέχιση της εξυγίανσης, αν και με πιο αργούς ρυθμούς, με προβλεπόμενα ονομαστικά δημοσιονομικά ελλείμματα σε ποσοστό 3,2% του ΑΕΠ στην ΕΕ και 2,6% στην ευρωζώνη. Αυτό αντανακλάται επίσης στις διαρθρωτικές βελτιώσεις του δημοσιονομικού ισοζυγίου που στην ΕΕ αναμένεται να ανέλθει σε 1,1 εκατοστιαία μονάδα του ΑΕΠ το 2012 και σε 0,7 εκατοστιαία μονάδα το 2013 και στην ευρωζώνη σε 1,3 και 0,9 εκατοστιαία μονάδα, αντίστοιχα. Το χρέος της γενικής κυβέρνησης το  2012 ανέρχεται σε 93% στην ευρωζώνη και σε 87% του ΑΕΠ στην ΕΕ. Για το 2013, προβλέπεται να αυξηθεί σε 95% του ΑΕΠ στην ευρωζώνη και σε 89% στην ΕΕ, ενώ προβλέπεται ότι θα σταθεροποιηθεί ακολούθως.

Οι αποφασιστικές δράσεις στην άσκηση πολιτικής σε εθνικό και σε ενωσιακό επίπεδο και η πρόοδος στη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της ΟΝΕ οδήγησαν στη μείωση των κινδύνων επιδείνωσης όσον αφορά τις προοπτικές ανάπτυξης. Σε περίπτωση που η απασχόληση σημειώσει πορεία χειρότερη από την προβλεπόμενη, θα υπάρχουν επιπτώσεις στην εμπιστοσύνη και στις μελλοντικές προοπτικές ανάπτυξης. Αφετέρου, εν όψει των πρόσφατων πολιτικών αποφάσεων, οι πιέσεις που ασκούνται στη χρηματοπιστωτική αγορά  στην ΕΕ μπορεί να μειωθούν ταχύτερα και να επανέλθει η εμπιστοσύνη πιο έντονα από ό,τι αναμένεται, γεγονός το οποίο θα είχε θετικό αντίκτυπο στην εγχώρια ζήτηση. Οι κίνδυνοι όσον αφορά τον πληθωρισμό φαίνεται επίσης να εξισορροπούνται σε μεγάλο βαθμό.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.