Η ναυτιλία είναι ένας τομέας που ισχυροποιεί τη χώρα διεθνώς

Η ναυτιλία είναι ένας τομέας που ισχυροποιεί τη χώρα διεθνώς

5
Η ναυτιλία είναι ένας τομέας που ισχυροποιεί τη χώρα διεθνώς

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Κωστής Μουσουρούλης, ήταν ένας από τους ομιλητές στο συνέδριο που διοργάνωσε η International Herald Tribune με τίτλο «Greece Investment Forum – Moving Forward».

Στη διάρκεια της ομιλίας του, που είχε θέμα «η Ελληνική ναυτιλία έχει διαδραματίσει έναν αποφασιστικό ρόλο σε περιόδους κρίσης για το ελληνικό έθνος. Μπορεί να διαδραματίσει τον ίδιο ρόλο σήμερα; Αν ναι, πως;» ο κ. Μουσουρούλης μεταξύ άλλων είπε:

«Την περασμένη εβδομάδα βρέθηκα στην Κύπρο, όπου μαζί με τους ομολόγους μου των άλλων 26 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθετήσαμε ομόφωνα την λεγόμενη «Διακήρυξη της Λεμεσού», για μια Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στην ΕE.

το πέρας των εργασιών, είχα την χαρά να επισκεφθώ την έκθεση «Mare Liberum» στο κέντρο «Ευαγόρας Λανίτης» της Λεμεσού.

Σε ένα σημείο της έκθεσης υπήρχε μια επιγραφή στην οποία διάβασα το ακόλουθο κείμενο το οποίο σας μεταφέρω ακριβώς όπως το είδα γραμμένο:

«Οι Ρόδιοι συνέταξαν τον πρώτο ναυτικό νόμο της Μεσογείου, τον 2ο αιώνα π.Χ. Η Ρόδος ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ναυτικά κέντρα του αρχαίου κόσμου και το σύστημα των νόμων τους διήρκεσε για αρκετούς αιώνες».

Η ελληνική ναυτική νομοθεσία, λοιπόν, ήταν εκείνη που έθεσε τις βάσεις για την ρωμαϊκή και στη συνέχεια την Ευρωπαϊκή.

Η ελληνική ναυτοσύνη ήταν εκείνη που άνοιξε νέους δρόμους στη Μεσόγειο, συνέδεσε λιμάνια, χώρες και πολιτισμούς ολόκληρους μεταξύ τους.

Και σήμερα, τόσους αιώνες μετά, η ελληνική ναυτιλία είναι εκείνη που συνεχίζει να πρωτοπορεί παγκοσμίως.

Για να το πούμε ξεκάθαρα και όπως της αρμόζει:

Η ναυτιλία είναι ένας τομέας που ισχυροποιεί τη χώρα διεθνώς, αναπτύσσει την οικονομία, στηρίζει την κοινωνία.

Με τρεις λέξεις, είναι ένας τομέας εθνικής υπεροχής.

Δεν ήρθα εδώ όμως για να μιλήσω για το μακρινό παρελθόν, αλλά για το άμεσο μέλλον που έχει ως σημείο αφετηρίας την απόφαση του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά να επανασυστήσει το Υπουργείο Ναυτιλίας για να αξιοποιήσει πλήρως το μέγεθος και το δυναμισμό της και να εκμεταλλευθεί καλύτερα τις ευκαιρίες της θαλάσσιας οικονομίας.

Προϋπόθεση για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός είναι η δημιουργία μιας αποτελεσματικής διοικητικής δομής.

Και αυτό ακριβώς έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου.

Η ελληνόκτητη ναυτιλία καταλαμβάνει την πρώτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη και ελέγχει το 15% της παγκόσμιας χωρητικότητας.

Η Ελληνική σημαία καταλαμβάνει την έβδομη θέση στην παγκόσμια κατάταξη.

Στην δε παροχή ναυτιλιακών υπηρεσιών του ευρύτερου ναυτιλιακού τομέα απασχολούνται σήμερα περίπου 200.000 εργαζόμενοι.

Η ελληνική κυβέρνηση και το ΥΝΑ δεν προσβλέπει μονάχα στη διατήρηση αυτών των επιδόσεων, αλλά στη διαρκή βελτίωσή τους.

Η ναυτιλία είναι μία από τις μηχανές αναθέρμανσης της ελληνικής οικονομίας για να πραγματοποιήσει τη μεγάλη φυγή προς τα εμπρός.

Για αυτό το λόγο, κύριο μέλημά μας είναι να προσελκύουμε ολοένα και περισσότερα πλοία στην ελληνική σημαία, με την περαιτέρω διεύρυνση της ελκυστικότητας του Ελληνικού νηολογίου και της Ελλάδας ως τόπου εγκατάστασης εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε όλο το φάσμα της ναυτιλίας.

Προχωρούμε άμεσα σε μια νέα ευέλικτη οργάνωση με στόχο την εξάλειψη της γραφειοκρατίας και την αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών σε όλους τους παράγοντες: πλοία, ναυτικούς, ναυτιλιακές εταιρείες, ναυτικούς οργανισμούς.

Μέσω της διοικητικής αναδιοργάνωσης και της μηχανοργάνωσης όλων των υπηρεσιών του Υπουργείου, θα απλουστευθούν οι διοικητικές διαδικασίες που σχετίζονται με την ναυτιλιακή και παραναυτιλιακή δραστηριότητα.

Συγκεκριμένα, θα συσταθεί Υπηρεσία Μιάς Στάσης, το λεγόμενο One-Stop-Shop, η οποία θα διασυνδέεται ηλεκτρονικά με τις υπόλοιπες υπηρεσίες και διευθύνσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας.

Αυτές λειτουργικά θα είναι ανεξάρτητες, θα φέρουν την ευθύνη για την τήρηση των αυτοτελών βάσεων δεδομένων τους και θα ενημερώνουν το «σύστημα» με τις αναγκαίες πληροφορίες και στοιχεία.

Παράλληλα, με την δημιουργία Ηλεκτρονικού Νηολογίου θα απλοποιηθεί η διαδικασία νηολόγησης ενός πλοίου – σε συνεργασία πάντα με το Υπουργείο Οικονομικών – με στόχο να αυξηθεί άμεσα ο αριθμός των πλοίων με ελληνική σημαία.

Δεν σταματούμε, όμως, σε αυτά.

Στα άμεσα σχέδιά μας είναι και η δημιουργία μονάδων εξυπηρέτησης Πλοίων και Ναυτικών, ένα δηλαδή ναυτιλιακό ΚΕΠ.

Ο εκσυγχρονισμός του ΟΠΣ Βάσης Δεδομένων Πλοίων – Ναυτικών, μέσω του οποίου θα διασυνδέονται οι αρμόδιες Διευθύνσεις και Υπηρεσίες, θα δώσει νέες δυνατότητες.

Παράλληλα, στο σχεδιασμό μας είναι και ένα τμήμα Ναυτιλιακών Επενδύσεων για την επεξεργασία επενδυτικών προτάσεων σε πλήθος τομέων αλλά και συναφών δραστηριοτήτων.

Ο Πειραιάς, η εθνική βάση του ελληνικού ναυτιλιακού θαύματος, θα προσελκύσει νέες επενδύσεις και ακόμα περισσότερες εταιρίες παροχής ναυτιλιακών υπηρεσιών.

Είμαστε αποφασισμένοι να παράσχουμε κάθε δυνατή υποστήριξη στον ελληνικό εφοπλισμό ώστε να επενδύσει τα κεφάλαιά του στον τόπο μας.

Με τις πρωτοβουλίες μας στέλνουμε ένα ισχυρό μήνυμα στην Ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα: ότι η χώρα και υπολογίζει και επενδύει σε αυτήν.

Στις πρωτοβουλίες αυτές οφείλω να εντάξω και δύο που τις θεωρώ εξαιρετικά σημαντικές.

Η μία είναι η ενίσχυση της ναυτιλιακής διπλωματίας, την οποία, σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών, θα κάνουμε πράξη.

Επιδιώκουμε τη διατήρηση πλαισίου, εντός της Ε.Ε., το οποίο να διασφαλίζει αφενός, την ανταγωνιστικότητα του κοινοτικού και Ελληνικού στόλου, και αφετέρου, τη δυνατότητα απασχόλησης Ελλήνων ναυτικών στα πλοία μας.

Παράλληλα, σε επίπεδο ΙΜΟ, θα καταβληθούν προσπάθειες για τη διαμόρφωση νομοθετικού πλαισίου για το θαλάσσιο περιβάλλον και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας το οποίο να διασφαλίζει ίσους όρους δραστηριοποίησης διεθνώς.

Η δεύτερη είναι η ναυτική εκπαίδευση, ένας από τους πυλώνες ανταγωνιστικότητας της ναυτιλίας, την οποία συγκροτούμε υπό ενιαία διοίκηση.

Με τον Υπουργό Παιδείας, Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, παρουσιάσαμε την περασμένη εβδομάδα ένα πλήρες πρόγραμμα.

Και όχι μόνο αυτό: Σε μία περίοδο όπου όλοι γνωρίζουμε καλά τα προβλήματα ρευστότητας που υπάρχουν στην ελληνική οικονομία, εξασφαλίσαμε χρηματοδότηση ύψους 94 εκατομμυρίων ευρώ για τη ναυτική εκπαίδευση σε βάθος τριετίας.

Το έργο που βάζουμε μπροστά είναι ένα έργο πολυσύνθετο, που αφορά συν τοις άλλοις στις υποδομές και στο εκπαιδευτικό προσωπικό.

Η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να αναδειχθεί σε παγκόσμιο κέντρο ναυτικής εκπαίδευσης.

Αποτελεί βαθιά μου πεποίθηση ότι η Ελληνική ναυτική εκπαίδευση, εφόσον διεθνοποιηθεί, μπορεί να προσφέρει πολλά και στον κλάδο και στην εθνική οικονομία.

Η θαλάσσια οικονομία στο σύνολό της – και η ναυτιλία ειδικότερα – μπορούν να οδηγήσουν τη χώρα με ταχύτητα και ασφάλεια, σε ήρεμα νερά.

Πάνω σε αυτή ακριβώς τη βάση έχουμε ξεκινήσει  έναν ειλικρινή διάλογο με τους εκπροσώπους της ελληνικής ναυτιλίας, για την περαιτέρω απορρόφηση του ναυτικού δυναμικού μας και την αναχαίτιση της ανεργίας στη στεριά.

Χρειαζόμαστε αλήθεια και αποφάσεις.

Αν αποσιωπούμε την αλήθεια για τα προβλήματα της οικονομίας μας, το φως δεν πρόκειται να λάμψει.

Όσο σκληρή και αν είναι πρέπει να λέγεται.

Αν αποφεύγουμε τις αποφάσεις για την επίλυσή τους, η ανάκαμψη δεν πρόκειται να έρθει.

Όσο δύσκολες και αν είναι πρέπει να λαμβάνονται.

Αυτό κάνουμε από την πρώτη στιγμή.

Παρά τη δύσκολη κατάσταση, η προοπτική είναι σήμερα πιο ορατή από ποτέ άλλοτε τα τελευταία χρόνια.

Όλοι γνωρίζουμε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να εξαλειφθεί το έλλειμμα θέσεων εργασίας.

Όμως το έλλειμμα θέσεων εργασίας δημιουργείται με το έλλειμμα επενδύσεων.

Οι επενδύσεις που έχουμε ανάγκη θα έρθουν:

•              Με μεγάλες μεταρρυθμίσεις που θα άρουν τις χρόνιες στρεβλώσεις.

•              Με αναδιάρθρωση του κράτους που θα βελτιώσει τη λειτουργία του.

•              Με κατάργηση περιττών διαδικασιών που θα επιταχύνει τις αποφάσεις.

•              Με εφαρμογή ΤΠΕ που θα μειώσουν τις σπατάλες και τη φοροδιαφυγή.

•              Με στοχευμένη εξωστρέφεια που θα αυξήσει τις εξαγωγές.

•              Με δυναμικές και στοχευμένες ιδιωτικοποιήσεις.

Με τα βήματα αυτά δεν θα ανακοπεί απλώς η ύφεση.

Η ευεργετική τους επίδραση στην ανεργία και στο έλλειμμα θα αποβεί καθοριστική για τη διαφύλαξη της κοινωνικής συνοχής.

Λιγότεροι άνεργοι, περισσότεροι ίδιοι πόροι για πολιτικές.

Υπάρχει όμως και ένα ακόμα βήμα το οποίο πρέπει να κάνουμε.

Να συνειδητοποιήσουμε την ατομική μας ευθύνη.

Και ο πρώτος που πρέπει να το αποδείξει είναι το ίδιο το πολιτικό σύστημα.

Τα κόμματα και τα στελέχη τους.

Ιδίως εκείνα που ενώ έχουν πλήρη επίγνωση του πού βρισκόμαστε, εκφράζουν μία αντίθεση στη συγκυρία.

Οι αρετές που οφείλουν να επιδείξουν ούτε επιβάλλονται, ούτε διδάσκονται.

Μια από αυτές, η χρησιμότερη σήμερα, είναι η ωριμότητα.

Όσοι αναζητώντας το πολιτικό κέρδος υπονομεύουν την εθνική προσπάθεια ας το σκεφτούν καλύτερα.

Ο λαϊκισμός είναι συνταγή για να χαθεί η ενότητα του λαού μας.

Και τότε, το κέρδος τους δεν θα αποδειχθεί απλά εφήμερο.

Πιστεύω ότι με ενότητα, πίστη και πείσμα μπορούμε να τα καταφέρουμε».

 

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.