Συνδέοντας την Ευρώπη

Συνδέοντας την Ευρώπη

6
Συνδέοντας την Ευρώπη

Σε υψηλού επιπέδου διάσκεψη στις Βρυξέλλες (2/10/12), οι επικεφαλείς επιχειρήσεων και οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής υποστήριξαν σθεναρά τη δημιουργία της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» όπως αυτή προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη νέα περίοδο χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014-2020. Με κονδύλια ύψους έως 50 δισεκατ. ευρώ, η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» θα μπορούσε να καταστεί κεντρικό εργαλείο για εστιασμένες επενδύσεις στις υποδομές σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς και να προωθηθεί η βιώσιμη ανάπτυξη, η απασχόληση και η ανταγωνιστικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. José Manuel Barroso δήλωσε: «Χρειαζόμαστε μια φιλόδοξη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» για να επενδύσουμε στη μελλοντική ανάπτυξη της Ευρώπης και να προωθήσουμε τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Πολύ συχνά οι πολίτες και οι επιχειρήσεις συναντούν εμπόδια λόγω ατελών, ανεπαρκών ή απλά ανύπαρκτων δικτύων υποδομών. Η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» παρέχει μια ευρωπαϊκή λύση σε ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα με την εστίασή της σε στρατηγικές υποδομές, τον καινοτόμο χαρακτήρα της και την πραγματική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία της. Τούτο έχει αναγνωριστεί ευρέως στη σημερινή διάσκεψη και είμαι πεπεισμένος ότι το μήνυμα αυτό θα ακουστεί και στις πρωτεύουσες των κρατών μελών».

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης οι ομιλητές και οι συμμετέχοντες εκτίμησαν τον καινοτόμο χαρακτήρα και τη σημαντική προστιθέμενη αξία που προβλέπεται να παράσχει η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη». Η διευκόλυνση αυτή αναμένεται να συμβάλει στην προώθηση των στρατηγικών υποδομών, γεγονός που βοηθά την «Ευρώπη να είναι ανταγωνιστική και να αναπτύσσεται» σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και το «Σύμφωνο για την ανάπτυξη» που συμφωνήθηκε πρόσφατα.

Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι, χωρίς την εν λόγω διευκόλυνση, πολλές απαραίτητες επενδύσεις σε υποδομές στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και του Διαδικτύου στην ΕΕ δεν θα υλοποιούνταν εάν αναλαμβάνονταν σε καθαρά εθνικό επίπεδο. Τούτο ισχύει ιδίως στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης κρίσης η οποία εμποδίζει για παράδειγμα τον τραπεζικό δανεισμό για επενδύσεις σε υποδομές. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες αναμένουν σημαντικές ιδιωτικές επενδύσεις χάρη σε καινοτόμα χρηματοοικονομικά μέσα που συνδέονται με τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», όπως τα ομόλογα έργου, και στις μακροπρόθεσμες κατευθύνσεις και την ασφάλεια σχεδιασμού που παρέχει.

Πολλοί ομιλητές αναφέρθηκαν σε υπάρχοντα σχέδια υποδομών που στηρίζονται σε επίπεδο ΕΕ και τα οποία καταδεικνύουν σαφώς τα οφέλη και την προστιθέμενη αξία από επενδύσεις σε υποδομές σε επίπεδο ΕΕ όπως για παράδειγμα η πρόσφατα εγκαινιασθείσα σύνδεση ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Ιρλανδίας και Ηνωμένου Βασιλείου ή οι συμπιεστές που καθιστούν δυνατή την αντίστροφη ροή φυσικού αερίου στα κράτη μέλη της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης.

Η ύπαρξη διευρωπαϊκών δικτύων υψηλών επιδόσεων, βιώσιμων και αποτελεσματικά αλληλοσυνδεδεμένων κρίθηκε καθοριστικής σημασίας για την πλήρη λειτουργία της ενιαίας αγοράς της ΕΕ και για τη στροφή σε μια πιο βιώσιμη οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Ορισμένοι συμμετέχοντες τόνισαν επίσης τη συμπληρωματικότητα της πολιτικής συνοχής της ΕΕ με τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία της πολιτικής συνοχής για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» συνιστά συγκεκριμένη έκφραση μιας νέας αντίληψης και εταιρική σχέση που θα αποβεί επωφελής για τους Ευρωπαίους σε όλα τα κράτη μέλη, τόσο για τους πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις, καθώς οι καλύτερες διασυνδέσεις αναμένεται να διευκολύνουν την εργασία και τα ταξίδια, να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα, τις επιχειρηματικές ευκαιρίες και την ενεργειακή ασφάλεια και να καταστήσουν πιο πράσινη την ευρωπαϊκή οικονομία.

Πολλοί εξέφρασαν την ευχή η συνολική ισχυρή στήριξη της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» που απορρέει από την εκδήλωση αυτή υψηλού επιπέδου να μπορέσει να κινητοποιήσει και άλλους σημαντικούς φορείς και υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων, καθώς και να επηρεάσει θετικά την πορεία των διαπραγματεύσεων εν αναμονή του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 22-23 Νοεμβρίου 2012 με θέμα το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

Ιστορικό:

Σε συνέχεια των προτάσεων για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της 29ης Ιουνίου 2011, η Επιτροπή υπέβαλε το σχέδιο κανονισμού για τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» στις 19 Οκτωβρίου 2011. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου 2012, συμφωνήθηκε το «Σύμφωνο για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση» το οποίο περιλαμβάνει την άρση των φραγμών στην ενιαία αγορά και στο οποίο γίνεται ρητή αναφορά στους τομείς εκείνους που κατέχουν κεντρική θέση στη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη»: μεταφορές, ενέργεια και Διαδίκτυο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε επίσης για την άμεση δρομολόγηση πιλοτικών ομολόγων έργου.

Η σημερινή διάσκεψη οργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρευρέθηκαν οι ακόλουθοι ομιλητές:

Andrus Ansip, Πρωθυπουργός της Εσθονίας

Ευθύμιος Φλουρέντζου, Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων, Δημοκρατία της Κύπρου

Amalia Sartori, Ευρωβουλευτής, Πρόεδρος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας του ΕΚ

Adina Ioana, Valean Ευρωβουλευτής, εισηγήτρια για τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη»

Wolfgang Kopf, Πρώτος Αντιπρόεδρος Δημόσιων και Κανονιστικών Υποθέσεων, Deutsche Telekom

Maciej Witucki, Πρόεδρος, Polish Telekom

Marc Hamy, Διοικητικός Γενικός Διευθυντής, AirbusProSky

Dermot Byrne, Διευθύνων Σύμβουλος, EirGrid

Pierre Mongin, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του RATP Group

Scott Dickens, Επικεφαλής των Διαρθρωμένων Κεφαλαιαγορών, HSBC Bank

Paul O’Neill, Επικεφαλής Ενέργειας, Allianz Global Corporate and Specialty

Οι συμμετέχοντες προέρχονται από ευρύ φάσμα τομέων, μεταξύ των οποίων και οι σχετικοί τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και του Διαδικτύου. Μεταξύ των εκπροσωπούμενων οργανισμών και επιχειρήσεων περιλαμβάνονται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη, η Orange France Telecom, η ThyssenKrupp, η Telefónica, η British Telecom, η Siemens, η Deutsche Bank, η Alcatel-Lucent και η Renault.

Εκτός από τον Πρόεδρο Barroso, συμμετείχαν τα ακόλουθα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: οι αντιπρόεδροι κα Neelie Kroes και κ. Siim Kallas και οι επίτροποι Johannes Hahn και Günther Oettinger.

 

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.