Η οικονομική δυσπραγία επηρέασε την επιβατική και εμπορευματική κίνηση της Attica Group

Η οικονομική δυσπραγία επηρέασε την επιβατική και εμπορευματική κίνηση της Attica Group

39
Η οικονομική δυσπραγία επηρέασε την επιβατική και εμπορευματική κίνηση της Attica Group

 –          Το α΄ εξάμηνο κάθε έτους η κίνηση με πλοία της επιβατηγού ναυτιλίας είναι χαμηλότερη από το β΄ εξάμηνο καθώς δεν περιλαμβάνει τη θερινή περίοδο. 

-          Η συνεχιζόμενη οικονομική δυσπραγία επηρέασε την επιβατική και εμπορευματική κίνηση σε όλες τις γραμμές που δραστηριοποιείται ο Όμιλος.

-          Η αλματώδης αύξηση της τιμής των καυσίμων κατά 23% επηρέασε σημαντικά τα αποτελέσματα του Ομίλου.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Group ανακοινώνει τα αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου 2012 τα οποία παρουσιάζουν ενοποιημένες Πωλήσεις Ευρώ 102,66 εκατ. (Ευρώ 111,45 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2011) και Ενοποιημένες Ζημίες προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) Ευρώ 10,66 εκατ. (Ζημίες Ευρώ 16,55 εκατ.). Παρά τη μεγάλη αύξηση του κόστους καυσίμων, τα ενοποιημένα αποτελέσματα της Attica Group παρουσιάζουν μειωμένες Ζημίες μετά από Φόρους Ευρώ 29,80 εκατ. (Ζημίες Ευρώ 33,98 στις οποίες περιλαμβάνονται κέρδη Ευρώ 3,9 εκατ. από την πώληση του Superferry II). Το α΄ εξάμηνο του 2012, το κόστος καυσίμων εκφρασμένο σε Ευρώ ανά Μετρικό Τόνο αυξήθηκε κατά 23% σε σύγκριση με το α΄ εξάμηνο του 2011 επιβαρύνοντας σημαντικά τα έξοδα λειτουργίας των πλοίων. Λόγω της συνεχιζόμενης εγχώριας οικονομικής κρίσης, παρουσιάσθηκε περαιτέρω μείωση της επιβατικής και εμπορευματικής κίνησης στις γραμμές της Αδριατικής θάλασσας και στο εσωτερικό.

Τα οικονομικά στοιχεία του α΄ εξαμήνου 2012 ως και αυτά της αντίστοιχης περιόδου του 2011 απεικονίζονται με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και παρουσιάζουν την 30η Ιουνίου, 2012 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Ευρώ 373,84 εκατ. (Ευρώ 406,22 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου, 2011) και Πάγια Στοιχεία (πλοία) αξίας Ευρώ 741,81 εκατ. (Ευρώ 712,93 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου, 2011). Στις 30 Ιουνίου 2012, τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανέρχονταν σε Ευρώ 8,14 εκατ. (Ευρώ 8,3 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2011). Στα αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου του 2012 περιλαμβάνονται καταβληθέντες χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Ευρώ 6,81 εκατ. έναντι Ευρώ 5,56 εκατ. το α΄ εξάμηνο του προηγούμενου έτους και αποσβέσεις Ευρώ 13,18 εκατ. έναντι Ευρώ 13,65 εκατ. την ίδια περίοδο το 2011.

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟ – ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΓΟΡΑΣ

Κατά το α΄ εξάμηνο του 2012 η Attica Group δραστηριοποιήθηκε στην Αδριατική θάλασσα και στην Ελληνική Ακτοπλοΐα με πέντε πλοία Superfast και με την προσθήκη του νεότευκτου Blue Star Delos στο στόλο του Ομίλου τον Οκτώβριο 2011, με οκτώ πλοία Blue Star. Σύμφωνα με τα στοιχεία των Ελληνικών λιμεναρχείων, η συνολική κίνηση στις γραμμές Ελλάδος-Ιταλίας σημείωσε μείωση 32% σε επιβάτες και σε Ι.Χ. οχήματα και 16% σε φορτηγά οχήματα σε συνολικά 29% λιγότερα δρομολόγια στο αντίστοιχο εξάμηνο του 2011.

Στις γραμμές αυτές, τα πλοία της Attica Group, Superfast VI, Superfast XI (σε κοινοπραξία στην γραμμή της Ancona, με ένα πλοίο της ΑΝΕΚ από τον Ιούνιο 2011), Superfast I και Superfast II, με 15% λιγότερα δρομολόγια από το α΄ εξάμηνο 2011, διατήρησαν την πρώτη θέση και αύξησαν τα μερίδια αγοράς κατά τέσσερις μονάδες σε 35% στους επιβάτες, κατά πέντε μονάδες σε 37% στα φορτηγά οχήματα και κατά μία μονάδα στα Ι.Χ. οχήματα με μερίδιο 30%. Το μεταφορικό έργο των πλοίων του Ομίλου στις γραμμές Ελλάδος-Ιταλίας κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2012 ανήλθε σε 175.102 επιβάτες (μείωση 22%), 57.428 φορτηγά οχήματα (μείωση 3%) και 34.672 Ι.Χ. οχήματα (μείωση 28%).

Στις γραμμές εσωτερικού Πειραιάς-Κυκλάδες, Πειραιάς-Δωδεκάνησα, Πειραιάς-Ηράκλειο το α΄ εξάμηνο 2012 και στη σύνδεση Ραφήνα-Κυκλάδες από 1ης Ιουνίου 2012, εκτελώντας 14% λιγότερα δρομολόγια από το α΄ εξάμηνο του 2011, η κίνηση με τα πλοία του Ομίλου ήταν 1.046.127 επιβάτες, (μείωση 24,6%), 67.377 φορτηγά οχήματα (αύξηση 5,1%) και 121.985 Ι.Χ. οχήματα και μοτοσυκλέτες (μείωση 26,0%). Στη γραμμή του Ηρακλείου ένα πλοίο του Ομίλου λειτουργεί κοινοπρακτικά με ένα πλοίο της ΑΝΕΚ από τον Ιούνιο 2011. 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Έναντι μελλοντικής αύξησης κεφαλαίου, η Marfin Investment Group, βασικός μέτοχος της Attica Group, κατέβαλε το συνολικό ποσό των Ευρώ 13 εκατ. έως σήμερα. Σε συνδυασμό με τα ανωτέρω, οι διαπραγματεύσεις της Εταιρίας και των θυγατρικών της με τις δανείστριες Τράπεζες για την αναδιάρθρωση των δανείων του Ομίλου βρίσκονται σε εξέλιξη για την εύρεση της καταλληλότερης δομής πληρωμής των υποχρεώσεων της Εταιρίας και των θυγατρικών της προς τις Τράπεζες, χωρίς να θίγονται τα συμφέροντα της Εταιρίας και των Τραπεζών.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ–ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΟΥ ΠΛΟΙΟΥ BLUESTARPATMOS

Στις 12 Ιουνίου 2012, παρελήφθη από τα ναυπηγεία Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd, Κορέας, το νεότευκτο και υπερσύγχρονο επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο Ro-Pax Blue Star Patmos. Το Blue Star Patmos είναι το δεύτερο από την παραγγελία δύο πλοίων, υψηλών προδιαγραφών, ολικού μήκους 145,50 μέτρων, ταχύτητος 26 κόμβων και μεταφορικής ικανότητας 2.000 επιβατών και 430 αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως ή 60 φορτηγών οχημάτων και 150 αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως.

Το Blue Star Patmos κατέπλευσε στον Πειραιά στις αρχές Ιουλίου και δρομολογήθηκε ευθύς αμέσως στη σύνδεση Πειραιά-Χίου-Μυτιλήνης όπου εκτελεί καθημερινά δρομολόγια.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.