Η Επιτροπή χαιρετίζει τη δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης

Η Επιτροπή χαιρετίζει τη δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης

3
Η Επιτροπή χαιρετίζει τη δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης

“Οι δέκα προτεραιότητες διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, οι οποίες ανακοινώθηκαν σήμερα από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, κ. Κωστή Χατζηδάκη, αποτελούν ένα σαφές μήνυμα της δέσμευσης της ελληνικής κυβέρνησης να επιτύχει την τόσο αναγκαία αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την πρωτοβουλία αυτή.

Η προώθηση αυτών των προτεραιοτήτων θα συμβάλλει ουσιαστικά στις ευρύτερες μεταρρυθμίσεις, για τις οποίες η Ελλάδα έχει δεσμευθεί στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας, και οι οποίες θεωρούνται  αναγκαίες για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Απομένει, επομένως, η οριστική υλοποίηση όλων των δεσμεύσεων της χώρας που αφορούν σε μεταρρυθμίσεις, εναρμονισμένες και με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έμφαση στους κανόνες της Ενιαίας Αγοράς. Σε κάθε περίπτωση,  η  Ομάδα Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα θα παρέχει τη στήριξή της  όπου αυτό θεωρηθεί χρήσιμο.”