Προβλήματα αντιμετωπίζει η οικονομία της Κίνας

Προβλήματα αντιμετωπίζει η οικονομία της Κίνας

3
Προβλήματα αντιμετωπίζει η οικονομία της Κίνας

Το μεγαλύτερο εμπορικό έλλειμμα στην τελευταία δεκαετία σημειώθηκε για το μήνα Φεβρουάριο στην Κίνα, το οποίο έφτασε τα 31,5 δισ. δολάρια.
Αντίστοιχα οι εξαγωγές κάνουν άλμα 39,6%, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και οι εξαγωγές αυξάνονται κατά 18,4%.
Σύμφωνα με διεθνείς αναλυτές το διευρυνόμενο εμπορικό άνοιγμα υποδεικνύει ενδεχομένως ότι η οικονομία της Κίνας αντιμετωπίζει βαθύτερα ζητήματα που πρέπει να υπερβεί, πιθανώς μέσω της ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης.