Πίνακας καλουμένων υποψηφίων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος

Πίνακας καλουμένων υποψηφίων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος

9
Πίνακας καλουμένων υποψηφίων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος

Από τον κλάδο Διοίκησης, Οργάνωσης και Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνεται ότι, ο πίνακας καλουμένων υποψηφίων Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Οικονομικού (ανδρών- γυναικών) έτους 2011 όπως καταρτίσθηκε από την αρμόδια Επιτροπή Επιλογής και Κατάταξης Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Ειδικότητας Οικονομικού (ανδρών- γυναικών) έτους 2011, προκειμένου αυτοί/ες να υψομετρηθούν, να υποβληθούν σε ψυχοτεχνική δοκιμασία, υγειονομικές εξετάσεις και να παραπεμφθούν στην Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή (ΑΝΥΕ), έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr), καθώς και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, στην Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2.

Οι αναφερόμενοι στον ανωτέρω Πίνακα υποψήφιοι πρέπει να παρουσιασθούν την 08-11-2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στη Σχολή Λιμενοφυλάκων (Τέρμα Οικονόμου και Ξανθοπουλίδου, Χατζηκυριάκειο ΠΕΙΡΑΙΑΣ) για υψομέτρηση ενώπιον της Επιτροπής Υψομέτρησης, φέροντας απαραιτήτως μαζί τους την Αστυνομική τους Ταυτότητα.