Βουλγαρία και Ρουμανία: Έτοιμες να ενταχθούν στο χώρο Σένγκεν

Βουλγαρία και Ρουμανία: Έτοιμες να ενταχθούν στο χώρο Σένγκεν

3
Βουλγαρία και Ρουμανία: Έτοιμες να ενταχθούν στο χώρο Σένγκεν

Το ΕΚ έδωσε το πράσινο φως για την ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στο χώρο Σένγκεν. Οι ευρωβουλευτές υποστήριξαν ότι οι δύο αυτές χώρες πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, βάσει των εκθέσεων αξιολόγησης, ενώ τόνισαν ότι το ΕΚ πρέπει να ενημερώνεται σχετικά με τα πρόσθετα μέτρα που θα ληφθούν στην περιοχή μεταξύ Βουλγαρίας, Τουρκίας και Ελλάδας για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης αύξησης των μεταναστευτικών ροών.

Η γνωμοδότηση του ΕΚ θα διαβιβαστεί τώρα στους Υπουργούς Εσωτερικών της ΕΕ, οι οποίοι συναντούνται αύριο στο Λουξεμβούργο.

Μετά την εξέταση των αξιολογήσεων προόδου των δύο κρατών μελών και τα πορίσματα των επισκέψεων παρακολούθησης από ομάδες εμπειρογνωμόνων, οι ευρωβουλευτές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι, παρότι ορισμένα εκκρεμή ζητήματα θα απαιτήσουν την τακτική υποβολή εκθέσεων και την περαιτέρω προσοχή στο μέλλον, δεν συνιστούν, ωστόσο, εμπόδιο για την πλήρη ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στο χώρο Σένγκεν.

Ο εισηγητής Carlos Coelho (ΕΛΚ, Πορτογαλία), δήλωσε κατά τη διάρκεια της συζήτησης που προηγήθηκε τα εξής: “Είμαστε σε θέση να υποδεχθούμε τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία στο χώρο Σένγκεν, και ελπίζω ότι το Συμβούλιο θα υιοθετήσει την ίδια θέση, μόλις λάβει τη θετική γνωμοδότησή μας (…) Οι πολίτες τους πρέπει να αντιμετωπιστούν ως πλήρεις ευρωπαίοι πολίτες, και δεν θα πρέπει να είναι όμηροι των λαϊκιστικών συζητήσεων”.

Σύνορα Βουλγαρίας – Τουρκίας – Ελλάδας

Ο Carlos Coelho υπογράμμισε την ανάγκη να αναγνωριστεί το γεγονός ότι η παράνομη μετανάστευση καθιστά την περιοχή μεταξύ Βουλγαρίας, Τουρκίας και Ελλάδας μία από τις πιο ευαίσθητες περιοχές των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι η Βουλγαρία θα χρειαστεί να λάβει ορισμένα επιπλέον μέτρα, συμπεριλαμβανομένου ενός ειδικού σχεδίου δράσης που θα εφαρμοσθεί όταν ενταχθεί η χώρα στο χώρο Σένγκεν. Θα χρειαστεί, επίσης, να υιοθετήσει μια κοινή προσέγγιση με την Ελλάδα και την Τουρκία προκειμένου να αντιμετωπισθεί μια ενδεχόμενη αύξηση των μεταναστευτικών πιέσεων.

Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν μια τροπολογία με την οποία ζητούν από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη να ενημερώνουν γραπτώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τυχόν ελλείψεις και την εφαρμογή αυτών των συμπληρωματικών μέτρων. Αυτό θα πρέπει να γίνει εντός του πρώτου εξαμήνου από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης ένταξης.

Επόμενα βήματα

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη απόφασης από το Συμβούλιο Υπουργών αποτελεί η διασφάλιση ότι τα νέα μέλη έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που απαιτούνται για την ένταξη στο χώρο Σένγκεν (έλεγχος των χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων συνόρων, έκδοση θεωρήσεων, αστυνομική συνεργασία, ετοιμότητα σε ότι αφορά τη σύνδεση και τη χρήση του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν και προστασία των δεδομένων). Το Συμβούλιο Υπουργών θα αποφασίσει, μετά από διαβούλευση με το ΕΚ, για το εάν θα καταργηθούν οι έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα με αυτά τα κράτη μέλη.

Η γνωμοδότηση του ΕΚ, η οποία εγκρίθηκε με 487 ψήφους υπέρ, 77 κατά και 29 αποχές, θα διαβιβαστεί τώρα στο Συμβούλιο των Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ (9-10 Ιουνίου), το οποίο θα συζητήσει το θέμα αυτό.

“Ο χώρος Σένγκεν είναι ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της ΕΕ. Δεν θα πρέπει να τον καταστρέψουμε με βιαστικές αποφάσεις. Το σύστημα Σένγκεν παρέχει τις υψηλότερες προδιαγραφές για τη διαχείριση των συνόρων. Η Ρουμανία και η Βουλγαρία πληρούν σήμερα αυτές τις προδιαγραφές. Ως εκ τούτου, δεν πρέπει να καθυστερήσουμε την ένταξή τους. Καλώ το Συμβούλιο να ακολουθήσει τις συστάσεις της σημερινής ψηφοφορίας οι οποίες εκφράστηκαν από την πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου”, δήλωσε ο Πρόεδρος του ΕΚ, Jerzy Buzek.

Η τελική απόφαση για την ένταξη θα ληφθεί από το Συμβούλιο, με ομόφωνη απόφαση όλων των κυβερνήσεων των κρατών που ανήκουν ήδη στο χώρο Σένγκεν.

Τρέχοντα μέλη του χώρου Σένγκεν

Η ζώνη Σένγκεν περιλαμβάνει σήμερα 25 μέλη: 22 κράτη μέλη της ΕΕ (Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Γαλλία, Φινλανδία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Τσεχία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα , Πολωνία, Σλοβακία και Σλοβενία) και τρεις συνδεδεμένες χώρες μη μέλη της ΕΕ (Νορβηγία, Ισλανδία και Ελβετία). Το Λιχτενστάιν αναμένεται να γίνει σύντομα η τέταρτη συνδεδεμένη χώρα.

Επί του παρόντος, η ελεύθερη κυκλοφορία είναι εξασφαλισμένη σε μια περιοχή που περικλείεται από 42.673 χιλιόμετρα θαλάσσιων συνόρων και 7.721 χιλιόμετρα χερσαίων συνόρων, και καλύπτει 400 εκατομμύρια πολίτες.

 

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.