Ζημιές παρουσίασε ο ΟΛΠ κατά το 1ο τρίμηνο του 2011

Ζημιές παρουσίασε ο ΟΛΠ κατά το 1ο τρίμηνο του 2011

2
Ζημιές παρουσίασε ο ΟΛΠ κατά το 1ο τρίμηνο του 2011

To Δ.Σ. του Ο.Λ.Π. Α.Ε. ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 01.01.2011 έως 31.03.2011.

Κατά το πρώτο τρίμηνο ο Οργανισμός παρουσίασε ζημιές ύψους 2.919.298 €, οι οποίες οφείλονται στην εμφάνιση μειωμένου κατά 32,6% του κύκλου εργασιών κυρίως του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων, των δαπανών για νέα έργα τα έσοδα των οποίων θα πληρωθούν μεταγενέστερα, πληρωμής για την προμήθεια νέων μηχανημάτων, της αύξησης κατά 50% των αποσβέσεων και των μειωμένων εσόδων από την Σύμβαση Παραχώρησης έναντι του 2010. Οι ζημιές α΄ τριμήνου θεωρούνται συγκυριακές και μη συγκρίσιμες με το 2010 (ο ΠII δεν λειτουργούσε και το προσωπικό στον ΠI πληρώνονταν από τη Σ.Ε.Π.), καθώς και εκ του γεγονότος ότι έσοδα από τη Σ.Ε.Π. και το ΕΣΠΑ θα καταβληθούν στις χρήσεις των επόμενων τριμήνων.   

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.