Δήλωση για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Παράκτιο Χώρο και τα...

Δήλωση για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Παράκτιο Χώρο και τα νησιά

81
Δήλωση για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Παράκτιο Χώρο και τα νησιά

Οι υπεύθυνοι των τομέων Πολιτικής Ευθύνης Δημοσίων Έργων, Περιβάλλοντος και Περιφερειακής Πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτές κ.κ. Σταύρος Καλογιάννης, Κυριάκος Μητσοτάκης και Κωστής Μουσουρούλης, έκαναν την ακόλουθη δήλωση σχετικά με το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Παράκτιο Χώρο και τα νησιά:

«Η σοβαρή καθυστέρηση στην εξειδίκευση του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδιασμού, με την προώθηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Παράκτιο Χώρο και τα Νησιά στερεί από τη χώρα ένα δυναμικό εργαλείο που προστατεύει το περιβάλλον, προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη και αντιμετωπίζει τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και ειδικά των νησιών.

Η κυβέρνηση, αν και βρήκε έτοιμο σχέδιο του Ειδικού Χωροταξικού Σχεδιασμού για τον Παράκτιο Χώρο και τα Νησιά, που είχε δοθεί σε δημόσια διαβούλευση το καλοκαίρι του 2009 από το ΥΠΕΧΩΔΕ και, παρά τη θεωρητική αναγνώριση της ανάγκης εφαρμογής του, επί 20 μήνες δεν έχει προβεί σε καμία σχετική ενέργεια, καταρρίπτοντας ακόμη και τις δικές της δεσμεύσεις. 

Επιπλέον, το αρμόδιο υπουργείο Περιβάλλοντος απαξίωσε ακόμη περισσότερο τη διαδικασία εκπόνησης του Ειδικού Πλαισίου με διάταξη που προσέθεσε στο νόμο για τη βιοποικιλότητα, παρά τις έντονες αντιδράσεις και επιφυλάξεις που είχαμε και τότε εκφράσει.

Δυστυχώς, η Κυβέρνηση εξαντλείται στην ανερμάτιστη ρητορική των «πράσινων λόγων», αντί να προωθεί έναν σχεδιασμό που είναι αναγκαίος για τα νησιά μας και τις παράκτιες περιοχές. Αντί να διαμορφώνει συνολικό σχεδιασμό για το θαλάσσιο χώρο, μένει δέσμια της ακινησίας και της αποσπασματικής προσέγγισης.

Για το θέμα αυτό καταθέσαμε σχετική Ερώτηση προς την αρμόδια υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».

Θέμα: Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Παράκτιο Χώρο και τα Νησιά.

Η εφαρμογή αποτελεσματικού συστήματος χωροταξικού σχεδιασμού είναι κύρια συνιστώσα για την προστασία του περιβάλλοντος, την οικονομική, κοινωνική ανάπτυξη και συνοχή. Η αποτελεσματικότητα δε αυτή εξαρτάται από τα στοιχεία που συνθέτουν το κάθε σχέδιο, τη θεσμική και διοικητική κατοχύρωση, τον προσανατολισμό του, την απαρέγκλιτη εφαρμογή και προσαρμογή στις ειδικές συνθήκες, χωρίς εξαιρέσεις που στην ουσία τον καταστρατηγούν.

Αποτελεί γεγονός ότι η χώρα μας καθυστέρησε υπερβολικά στην δημιουργία χωροταξικού σχεδιασμού σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό επίπεδο και σε ειδικούς τομείς. Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έθεσε το σχεδιασμό αυτό σε πρώτη προτεραιότητα και  το 2008 ολοκληρώθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο, ενώ ακολούθησαν τα ειδικά χωροταξικά για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τη Βιομηχανία και τον Τουρισμό. Γεγονός επίσης αποτελεί η καθυστερημένη εφαρμογή σχεδίων σε τοπικό επίπεδο (ΣΧΟΟΑΠ και ΓΠΣ), η αποσπασματική και χωρίς σχεδιασμό αντιμετώπιση, καθώς και η πολυδαίδαλη και εν πολλοίς αντικρουόμενη ή μη σαφής νομοθεσία.

Το καλοκαίρι του 2009 το υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ έδωσε σε δημόσια διαβούλευση το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Παράκτιο Χώρο και τα Νησιά,  σημαντική διαρθρωτική παρέμβαση που εξειδίκευε τον εθνικό χωροταξικό σχεδιασμό. Με το  Ειδικό αυτό Πλαίσιο επιχειρείται ο καθορισμός χρήσεων γης, θέτονται όροι στη δόμηση του Παράκτιου Χώρου, προστατεύεται το περιβάλλον,, προωθείται η βιώσιμη ανάπτυξη και αντιμετωπίζονται οι ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και ειδικά των νησιών.

Παρά το γεγονός ότι αρμόδιοι κυβερνητικοί παράγοντες ήδη από το 2009[1] έχουν αποδεχτεί τη αναγκαιότητα και τη χρησιμότητα του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Παράκτιο Χώρο και τα νησιά, το σχέδιο δεν προχώρησε, ενώ η διαβεβαίωση για παρουσίαση νέου έως το Μάιο του 2010 δεν έχει τηρηθεί. Πρόσφατα, μάλιστα, το αρμόδιο Υπουργείο με διάταξη την οποία έφερε στο νομοσχέδιο για την προστασία της βιοποικιλότητας απαξιώνει ακόμα περισσότερο την διαδικασία εκπόνησης του Ειδικού Πλαισίου, παρά τις έντονες αντιδράσεις και τις επιφυλάξεις που εκφράσαμε κατά την συζήτησή του στη Βουλή.   

Επειδή αποτελεί αναγκαιότητα για τα νησιά μας ο Ειδικός Χωροταξικός Σχεδιασμός, καθώς αποτελεί δυναμικό εργαλείο που η ορθή εφαρμογή του να προωθηθεί τη βιώσιμη ανάπτυξή τους

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

Σε ποιο στάδιο βρίσκεται το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Παράκτιο Χώρο και τα Νησιά; Προβλέπεται να ληφθούν υπόψη, και ποιες, απαιτήσεις του  Μεσογειακού Πρωτοκόλλου σχετικά με την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών; Ποιο το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης και εφαρμογής του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου;

Προτίθεται η Κυβέρνηση να διαμορφώσει συνολικό χωροταξικό σχεδιασμό για το θαλάσσιο χώρο προκειμένου και παραγωγικές δραστηριότητες να διευθετηθούν με ορθολογικό τρόπο και να προστατεύεται το θαλάσσιο περιβάλλον;

 

 

[1] Ομιλία της Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τον προϋπολογισμό, 20.12.2009

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.