Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική

Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική

21
Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική

Ομόφωνα ενέκρινε σήμερα η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την Έκθεση που εισηγήθηκε ο ευρωβουλευτής ΝΔ κ. Γιώργος Κουμουτσάκος για τη θέσπιση ενός προγράμματος στήριξης και περαιτέρω ανάπτυξης της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής με 50 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2011-2013. Η Έκθεση αυτή αποτελεί την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις δράσεις και τα έργα που θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν μέσω της νέας αυτής ευρωπαϊκής πολιτικής.

Βασική επιδίωξη του πρώτου αυτού χρηματοδοτικού κανονισμού για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική είναι η μεγιστοποίηση της βιώσιμης ανάπτυξης των ωκεανών και των θαλασσών, καθώς και η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής των παράκτιων, νησιωτικών και απόμακρων περιφερειών της ΕΕ, ως αποτέλεσμα της δημιουργίας συνεκτικών και συντονισμένων πολιτικών.

Οφέλη από την εφαρμογή αυτής της πολιτικής μπορούν να έχουν όλα τα κράτη-μέλη με θαλάσσια, παράκτια και νησιωτικά εδάφη, αλλά και το σύνολο της Ευρώπης από την προστιθέμενη αξία που θα προκύψει από τον συντονισμό όλων των τομέων οικονομικής δραστηριότητας που σχετίζονται με τη θάλασσα.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ελλάδα παρουσιάζουν οι στόχοι που αναφέρονται:

α) στη στήριξη της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της καινοτομίας στους θαλάσσιους τομείς και στις παράκτιες και νησιωτικές περιφέρειες της ΕΕ, καθώς και β) η προώθηση της διεθνούς διάστασης της ΟΘΠ με τρίτες χώρες στη βάση όμως της υποχρέωσης να επικυρώσουν και εφαρμόσουν τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας.  

Σύμφωνα με τους γενικούς και επιχειρησιακούς στόχους που θέτει η Έκθεση αυτή, η Ε. Επιτροπή θα πρέπει μεταξύ άλλων:

Να υποστηρίξει τις ευκαιρίες κατάρτισης, εκπαίδευσης και σταδιοδρομίας σε θαλάσσια επαγγέλματα και δράσεις που θα τα καθιστούν περισσότερο ελκυστικά·

  • Να αναλάβει ειδικές δράσεις και πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη και προώθηση μιας στρατηγικής παράκτιου, θαλάσσιου και νησιωτικού τουρισμού.
  • Να προάγει την προστασία και βιώσιμη χρήση των θαλασσίων και παρακτίων πόρων και τον καθορισμό των ορίων της αειφορίας των ανθρώπινων δραστηριοτήτων που έχουν αντίκτυπο στο θαλάσσιο περιβάλλον.
  • Να ενισχύσει την προαγωγή της πράσινης τεχνολογίας και των ανανεώσιμων θαλάσσιων πηγών ενέργειας.
  • Να ενισχύσει τη διεθνή θαλάσσια διακυβέρνηση στη βάση της αρχής του κράτους δικαίου και  της διεθνούς συμμετοχής στη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας.·

 

 

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.