Δήλωση για κομματικές τοποθετήσεις στο ΥΘΥΝΑΛ

Δήλωση για κομματικές τοποθετήσεις στο ΥΘΥΝΑΛ

9
Δήλωση για κομματικές τοποθετήσεις στο ΥΘΥΝΑΛ

Ο υπεύθυνος του τομέα Πολιτικής Ευθύνης Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Πλακιωτάκης προέβη σήμερα στην ακόλουθη δήλωση :

 «Το Πα.Σο.Κ τόσο προεκλογικά όσο και μετεκλογικά ευαγγελιζόταν την επιδίωξη της διαφάνειας και αξιοκρατίας. Ωστόσο οι μεγαλόστομες υποσχέσεις του καταρρέουν, καθώς συνεχίζεται η προσπάθειά των εκπροσώπων του Μνημονίου να βολέψουν τα δικά τους παιδιά.

Μετά το Λιμενικό Σώμα, το οποίο δυστυχώς δέχτηκε ένα ακόμη χτύπημα μέσω του σήριαλ των πρόσφατων κρίσεων, τα ίδια ακριβώς κριτήρια διαπιστώνονται και σε όλες τις εκφάνσεις του Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, όπου οι πολιτικές πεποιθήσεις αποτελούν τα θεμέλια για την τοποθέτηση τόσο μέλους στο ΔΣ του ΝΑΤ, όσο και για τον ορισμό κάποιων Προϊσταμένων Διευθύνσεων.

Τα βασικά κριτήρια για μια ακόμη φορά υπήρξαν καθαρά η εξυπηρέτηση κομματικών σκοπιμοτήτων, καθώς και μικροκομματικών ισορροπιών και όχι το κοινό συμφέρον, οι ανάγκες της ναυτιλίας μας  και οι ικανότητες των κριθέντων στελεχών.

Τελικά πράγματι η Κυβέρνηση προωθεί την πράσινη ανάπτυξη και την άνοδο, όχι, όμως, της Ελλάδας, αλλά ορισμένων υποστηρικτών του, θυμίζοντας παλιές καλές εποχές..».

Η ερώτηση που κατέθεσε ο κ. Πλακιωτάκης έχει ως εξής:

«Πολλά έχουμε ακούσει –προεκλογικά και μετεκλογικά- από το Πα.Σο.Κ σχετικά με το υποτιθέμενο όραμά του για απόλυτη διαφάνεια και αξιοκρατία. Ωστόσο καθημερινά έρχονται στο φως ολοένα και περισσότερες περιπτώσεις οι οποίες διαψεύδουν τις μεγαλόστομες εξαγγελίες σας, όπως άλλωστε συνέβη με το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΑΤ, για το οποίο ακόμη δεν έχουμε ουσιαστικά λάβει απάντηση.

Μια ακόμη περίπτωση παλαιοκομματισμού και αναξιοκρατίας αποτελούν οι πρόσφατες τοποθετήσεις Προϊσταμένων στις διευθύνσεις του Υπουργείου, του οποίου είστε επικεφαλής.  Βασική παράμετρος του σχεδιασμού σας υπήρξε καταρχήν ο έλεγχος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων του ΥΘΥΝΑΛ και εν συνεχεία η επιλογή των κομματικά «εκλεκτών» μέσω της κατά το δοκούν μοριοδότησης και ερμηνείας διατάξεων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση, όπου Προϊσταμένη (ΠΕ) αντικαταστάθηκε με μακιαβελικές διεργασίες από την Τμηματάρχη (ΤΕ). Συγκεκριμένα η αρμόδια Δ/νση Πολιτικού Προσωπικού, κατά την προκήρυξη των θέσεων προϊσταμένων Δ/νσεων, θεώρησε –για πρώτη φορά- ότι στο άρθρο 14 του Π.Δ. 175/02 δεν προβλέπεται να προΐστανται των οργανικών μονάδων της ΓΓΛΛΠ υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (αλλά μόνο ΠΕ Διοικητικού ή Οικονομικού), σύμφωνα με το αριθμ. 3527/1457/25867/31-12-2010 απαντητικό έγγραφο του ΥΠΕΣΑΗΔ.

Μάλιστα στο έγγραφο αναφέρεται ότι «…από τη Διοίκηση επιβεβαιώθηκε ότι σε προηγούμενες διαδικασίες επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων, μέσω Υπηρεσιακού Συμβουλίου, για επιλογή προϊσταμένου στη ΔΟΛΕΛ, δεν προέκυψε θέμα και προβληματισμός, γιατί και οι δύο προηγούμενοι υπάλληλοι οι οποίοι διετέλεσαν Διευθυντές στη συγκεκριμένη Δ/νση ορίσθηκαν ως μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και στη συνέχεια τοποθετήθηκαν στη ΔΟΛΕΛ..». Ωστόσο αυτό δεν ισχύει, εφόσον έχει επιλεγεί και τοποθετηθεί από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, εκτός των δύο αναφερθέντων, και μια που ανήκει στον κλάδο ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού.

Επίσης, η επίκληση στο γεγονός ότι «..η Διοίκηση μέχρι σήμερα διέθετε και «κινούσε» προσωπικό της κεντρικής υπηρεσίας ανεξάρτητα από τους καταγεγραμμένους κλάδους στο άρθρο 11 του Π.Δ. 175/2002…, όπως σαφώς προκύπτει από το Π.Δ. 175/2002, άρθρο 11 «Μόνιμο Προσωπικό» δεν προβλέπεται κλάδος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού για τη στελέχωση της ΓΓΛΛΠ, εκτός των αμιγώς καθορισμένων κλάδων ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού, το αυτό προβλέπεται και στο άρθρο 14 «Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων», προσκρούει ευθέως στο ότι, με την αριθμ. 5111.02/27/2010/8-12-2010 απόφαση ΥΘΥΝΑΛ, τοποθετήθηκε σε υπηρεσία της ΓΓΛΛΠ, ήτοι Πλοηγική Υπηρεσία, Προϊσταμένη του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, κατόπιν ορισμού της ως μέλους στο αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

Συνεπώς, η ίδια η Πολιτική Ηγεσία του ΥΘΥΝΑΛ επιβεβαιώνει την ορθότητα των πρακτικών των εκάστοτε μέχρι σήμερα Διοικήσεων, ενώ προκαλούνται εύλογα ερωτήματα για τη διασταλτική ερμηνεία των διατάξεων κατά το συμφέρον σας. Για παράδειγμα, την ίδια στιγμή στη Διεύθυνση Λιμενικής Πολιτικής τοποθετήθηκε Προϊστάμενος κλάδου ΠΕ Ναυπηγών-Μηχανολόγων-Μηχανικών, παρόλο που η ειδικότητα του επιλεγέντος δεν περιλαμβάνεται στις αναλυτικές ειδικότητες του κλάδου ΠΕ Μηχανικών (παρ.1Α του άρθρου 11 του Π.Δ. 175/2002). Τελικά τι ισχύει και τι όχι;

Μάλιστα δεν μείνατε εδώ, αλλά προσπαθήσατε να μειώσετε τις αντιδράσεις, επίσης, με έκνομο τρόπο. Μετά τη μοριοδότηση των υποψηφίων τέθηκε μεν, όπως προβλέπεται (ΔΙΔΑΔ/φ.3523/1288/ΟΙΚ/16-4-2010 εγκύκλιο ΥΠΕΣΗΑΔ) προθεσμία πέντε (5) ημερών για υποβολή τυχόν ενστάσεων, η οποία, όμως, δεν τηρήθηκε δεδομένου ότι τα σχετικά έγγραφα πρωτοκολλήθηκαν στις 24/11/2010 και ελήφθησαν από τους ενδιαφερόμενους στις 27-12-2010. Επομένως, το πενθήμερο θα έπρεπε να υπολογιστεί από την επομένη της γνωστοποίησής του (Δ/γμα 18/1989, αρθρο 70, παρ.1) και να τελειώνει στις 4-1-2011 και όχι στις 31/12/2010, όταν και συνεδρίασε το Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός:

-  Για ποιο λόγο ερμηνεύεται διαφορετικά –κατά περίπτωση- το άρθρο 14 του Π.Δ. 175/02; Τελικά τι ισχύει και τι όχι; Ποια από τις αναφερθείσες τοποθετήσεις είναι νόμιμη και ποια έκνομη;

-  Γιατί δεν τηρήθηκε η προθεσμία υποβολής ενστάσεων, όπως άλλωστε επιβάλλεται;

- Γιατί δεν προκηρύχθηκαν οι θέσεις των Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας μαζί με τη προκήρυξη των υπολοίπων Διευθύνσεων του ΥΘΥΝΑΛ;».

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.