Μηχανική βλάβη παρουσιάστηκε στο ΕΓ/ΟΓ «Νήσος Ρόδος»

Μηχανική βλάβη παρουσιάστηκε στο ΕΓ/ΟΓ «Νήσος Ρόδος»

731
Μηχανική βλάβη παρουσιάστηκε στο ΕΓ/ΟΓ «Νήσος Ρόδος»

Μηχανική βλάβη παρουσιάστηκε στο ΕΓ/ΟΓ «Νήσος Ρόδος» με 2104 επιβάτες το οποίο έπλεε από τον λιμένα Πειραιά προς τον λιμένα Πάρου. Το πλοίο πλέει με 1 μηχανή.